Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Flex4Grid - Izrecno soglasje

Z dokumentom »SOGLASJE ZA SODELOVANJE V PROJEKTU« vas prosimo, da dovolite zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov za potrebe projekta Flex4Grid. V dokumentu je podrobneje pojasnjeno, kateri podatki se bodo  zbirali in v kakšne namene,  kako in kje se bodo obdelovali ter shranjevali in kaj se bo z njimi zgodilo po zaključku projekta. Opozarjamo vas na pravice do zasebnosti, ki ji jih imate kot udeleženec pilotnega projekta. Vaše pravice izvirajo iz slovenske zakonodaje o varovanju zasebnosti in uredb Evropske unije. Zato vas prosimo, da dokument pozorno preberete.

V okviru evropskega raziskovalnega projekta Flex4Grid, ki ga financira Evropska unija, bodo rezultati projekta ovrednoteni skozi pilotna testiranja. 

Cilj projekta je izdelava in izvedba infrastrukture za potrebe zbiranja, shranjevanja in analize podatkov uporabnikov sistema v računalniškem oblaku (to je z uporabo interneta). 


Za zbiranje in obdelovanje podatkov bodo uporabljeni štirje viri informacij, in sicer: 

1.     merilni podatki, pridobljeni iz pametnega kompleta, nameščenega na merilnem mestu, za upravljanje in merjenje porabe elektrike posameznega gospodinjskega aparata (npr. hladilnika ali grelca za vodo);

2.     podatki o porabi elektrike v 15 min. intervalu, pridobljeni s strani izvajalca nalog distribucijskega operaterja, ki je partner v projektu;

3.     spremljanje uporabe vmesnika in merjenja odzivnosti uporabnika sistema na zahteve po zmanjšanju ali povečanju porabe elektrike;

4.     informacije, pridobljene s pomočjo vprašalnikov v elektronski ali papirni obliki.


Podatki se bodo uporabili za napovedovanje morebitnih koničnih obremenitev in ostalih dogodkov v elektrodistribucijskem sistemu. Najkasneje 24 ur pred nastopom samega dogodka (npr. povečane obremenitve sistema) bodo udeleženci projekta preko mobilne aplikacije Flex4Grid, spletne strani www.elektro-celje.si/flex4grid in e-pošte pozvani, da prilagodijo svojo porabo elektrike. Odziv uporabnikov se bo nato meril in ocenjeval s pomočjo podatkovne analitike.


Izvedba projekta bo ovrednotena na podlagi pilotnega projekta, ki bo trajal od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018. Tekom projekta se bo odziv in uporaba sistema spremljala na treh nivojih, in sicer: 

1.     pri posameznem uporabniku,

2.     na nivoju transformatorske postaje  in

3.     na nivoju vseh udeležencev v projektu. 


Odzivi sodelujočih uporabnikov se bodo zbirali tudi s pomočjo vprašalnikov. Po zaključku projekta bodo rezultati pilotov javno objavljeni v agregirani obliki in anonimizirani, kar pomeni, da podatki o posameznem udeležencu pilotnega projekta ne bodo objavljeni.  

V času trajanja pilota bodo zajete informacije shranjene v psevdonimni obliki v projektnem računalniškem oblaku znotraj Evropske unije in se ne bodo prenašale v tretje države. Podatki bodo zaščiteni z učinkovitimi standardiziranimi varnostnimi metodami, vključno s šifriranjem podatkov.


Dostop do podatkov bo omejen. Vsak udeleženec pilotnega projekta bo imel vpogled samo v svoje podatke. Projektni partnerji bodo imeli dostop samo do tistih podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta. Sistem v oblaku bo nameščen v varnem informacijsko-komunikacijskem okolju. Dostop do storitev bo zaščiten s požarnim zidom. 


Udeleženec v pilotnem projektu je lastnik svojih podatkov, zato ima pravico kadarkoli zahtevati dostop do podatkov. Prav tako ima pravico pridobiti informacije o tem kdo, kdaj in za kakšen namen obdeluje njegove podatke. Zahteva lahko tudi brisanje zbranih podatkov. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov in ostala obvestila vam bomo pošiljali na naslov elektronske pošte, ki ga boste navedli pri prijavi v projekt.


SOGLASJE ZA SODELOVANJE V PROJEKTU

Potrjujem, da sem prebral in razumem zgoraj navedene informacije in, da sem imel priložnost postavljati vprašanja o naravi, vsebini in obsegu mojega sodelovanja v pilotnem projektu Flex4Grid. Seznanjen sem, da mi v okviru pilotnega projekta ne bo treba razkrivati drugih podatkov, razen navedenih. Navedena izhodišča bom upošteval pri svojem sodelovanju v pilotnem projektu. Moje sodelovanje je prostovoljno in je v podporo raziskovalnemu projektu.


Strinjam se s sodelovanjem v gospodinjskem pilotnem projektu v okviru projekta Flex4Grid pod pogoji, ki so določeni v tem dokumentu. Testiranje bo potekalo v terminu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018.


Strinjam se z novim cenikom za obračun omrežnine za distribucijski sistem na podlagi modela kritične konične tarife (KKT), ki izhaja iz 123. člena Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 66/15, 105/15, 61/16) (v nadaljevanju: Akt), ki bo veljal od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018. Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem na prevzeto električno energijo, ki so vključene v pilotni projekt, so določene na način, da se ob neodzivnosti odjema končnega odjemalca v obdobju KKT obračuna v obdobju enega leta enaka omrežnina, kot v primeru, če bi distribucijski operater končnemu odjemalcu obračunal omrežnino za distribucijski sistem na podlagi tarifnih postavk iz 119. člena Akta.

 

Pilotna tarifa je del mehanizma spodbud določenega v Aktu, ki ponuja odjemalcu v primeru aktivnega sodelovanja v programu pilotne kritične tarife potencialne prihranke, medtem ko lahko v obratnem primeru, ko odjemalec v času KKT prevzema znatno večjo količino električne energije nastanejo stroški, ki predstavljajo določen riziko za odjemalca.

 

Po zaključku  projekta  bo obračun omrežnine za distribucijski sistem ponovno temeljil na ceniku, ki ga določajo postavke iz 119. Akta (brez KKT) in je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si .


Seznanjen sem, da lahko pilotni projekt poteka samo na merilnem mestu, za katerega sem bil povabljen v projekt Flex4Grid in ni prenosljivo na drugo merilno mesto.


Seznanjen sem, da lahko soglasje za sodelovanje v projektu umaknem kadarkoli in brez dodatnega pojasnila. Morebitni umik bom podal v pisni obliki, na elektronski naslov flex4grid@elektro-celje.si. Umik soglasja pomeni izstop iz projekta Flex4Grid in bo izveden s prvim dnem naslednjega meseca. S tem datumom preidem na cenik  za obračun omrežnine za distribucijski sistem na podlagi tarifnih postavk iz 119. člena Akta (brez KKT), ki je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si.