Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Zgodovina Elektra Celje d.d.

zgodovina.gif
1885 Prvi pisni vir o pridobivanju električne energije na Celjskem. Takratni lastnik zdravilišča v Laškem je izrabil moč potoka za proizvodnjo električne energije, namenjene razsvetljavi svojega objekta.
1907 S povezavo dveh elektrarn so v Mežici ustvarili prvi elektroenergetski sistem v Sloveniji.
1913 Celjski mestni možje so se odločili za razpeljavo elektrike po mestu. Ustanovljena je bila Mestna elektrarna Celje, podjetje, ki se ni ukvarjalo s proizvodnjo električne energije, temveč jo je samo kupovalo in prodajalo odjemalcem na območju mesta.
1913 - 1940 V omenjenem obdobju je poraba električne energije v Celju skokovito narasla. Iz 36.737 kWh je poskočila na 1.433.434 kWh. Povedano drugače: v treh desetletjih je narasla za skoraj štiridesetkrat.
1945 - 1950 Proizvodnja električne energije se je v Sloveniji povečala za več kot trikrat.
1963 S sklepom Izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slovenije so se dotedanja podjetja Elektro Celje, Elektro Slovenj Gradec in Elektro Videm-Krško združila v novo podjetje Elektro Celje s sedežem v Celju
Do 30. junija 1971 Elektro Celje je poslovalo kot organizacija v sestavu združenega podjetja za distribucijo električne energije Slovenije
1973 Elektra Celje se je dotaknilo ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela (TOZD) in postalo je Skupnost TOZD elektrodistribucijsko-preskrbovalnega območja Celje.
1981 Po prenehanju delovanja Podjetja za distribucijo električne energije Slovenije (DES), se TOZD Elektro Celje, TOZD Elektro Krško in TOZD Elektro Slovenj Gradec konstituirajo v DO Elektro Celje.
20. december 1990 Delavci DO Elektro Celje so na referendumu sprejeli Statut javnega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Celje in z njim izpolnili zahtevo po ustanovitvi Javnega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Celje.
1. januar 1991 Elektro Celje je začelo poslovati kot javno podjetje.
1998 Skladno z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij se je Elektro Celje pravnoorganizacijsko preoblikovalo v delniško družbo.
13. avgust 2007 Sprememba Statuta Elektra Celje: iz imena družbe je bila ostranjena beseda "javno". Elektro Celje od omenjenega datuma posluje kot podjetje za distribucijo električne energije. Naziv podjetja: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
December 2011 Izčlenitev dejavnosti nakupa in prodaje električne energije v samostojno družbo z omejeno odgovornostjo, ki jo opravlja naše hčerinsko podjetje ECE, energetska družba, d.o.o.