Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Zakonodaja

Zakoni

Zakoni in akti s področja energetike

  • Energetski zakon, Uradni list RS, 17/14 (EZ-1)
  • Energetski zakon, Uradni list RS, 27/07 (EZ-UPB2), 70/08 (EZ-C), 22/10 (EZ-D), 37/11 (odločba US), 10/12 (EZ-E), 94/12 (ZDoh-2L)
  • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, 57/04 (ReNep)

 

 

Drugi zakoni in akti

 

 

Podzakonski akti

Regulirane dejavnosti

 

 

Distribucijsko omrežje

  • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11
  • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Uradni list RS, št. 117/04, 23/07
  • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uradni list RS, št. 39/07
  • Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije, Uradni list RS, št. 27/07
  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

 

 

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije

Načrt zaščite in reševanja