Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Flex4Grid - Nagradna igra

Splošni pogoji

NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra je trajala od dne 1. 7. 2017 do dne 30. 6. 2018. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev je skrbela komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje je potekalo 15. delovni dan po datumu zaključka nagradne igre (20. 7. 2018 ob 8. uri).

 

Nagradni sklad je vseboval:

- 3 električne skuterje E-skuter (Sončni sistemi 28) in

- 2 električni mestni kolesi Leaderfox Latona 26'.

 

Žreb je bil opravljen s pomočjo računalniškega programa (https://www.random.org/integers/), ki je iz seznama vseh upravičencev nagrade, po ukazu naključnega izbora 1 polja določil prejemnike nagrad.

 

Izžrebane zaporedne številke so:

Za nagrado 3 električni skuterji E-skuter (Sončni sistemi 28):

-        Zaporedna številka 192: Damjan J., Celje

-        Zaporedna številka 276: Marjan P., Šentjur

-        Zaporedna številka 526: Stanislav V., Mislinja

 

2 električni mestni kolesi Leaderfox Latona 26':

-        Zaporedna številka 441: Boris K., Ravne na Koroškem

-        Zaporedna številka 122: Aleksandra C., Celje

 

Izžrebanec/izžrebanka bo prejel-a nagrado osebno, na sedežu podjetja, v kolikor bo v določenem roku posredoval-a potrebne podatke za predajo nagrade.

 

Kontakt:

Mag. Maja Ivančič

Vodja kabineta uprave

e-naslov: maja.ivancic@elektro-celje.si

 

 

 

Splošni pogoji nagradne igre »Flex4Grid«

 

 

Nagradno igro »Flex4Grid« prireja družba Elektro Celje, d.d. (v nadaljevanju organizator).

V nagradni igri sodelujejo vsi odjemalci, ki se bodo prijavili za sodelovanje v projektu »Flex4Grid«, ki bo trajal od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Vsak udeleženec nagradne igre sodeluje z eno prijavo, ne glede na število pristopov k storitvi »Flex4Grid«.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi družinski člani.

 

Nagradna igra traja od dne 1. 7. 2017 do dne 30. 6. 2018.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje sodelovanja v projektu »Flex4Grid«.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

-        udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

-        je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

-        udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali storitve »flex4grid« ali jih ni izpolnil pravočasno;

-        v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini, niti prenosljiva na tretjo osebo.

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani organizatorja projekta »Flex4Grid« www.elektro-celje.si/flex4grid

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje bo potekalo 15. delovni dan po datumu zaključka nagradne igre.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov ali po pošti.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da organizator objavi na spletni strani organizatorja ime, prvo črko priimka in kraj bivanja nagrajenca.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in davčno številko. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Prevzem nagrade pa je možen osebno v službenih prostorih organizatorja na Vrunčevi ul. 2a, Celje. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

 

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

-        elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

-        ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

-        kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

-        davčna številka (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

 

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Osebni podatki se hranijo v e-obliki.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

 

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: flex4grid@elektro-celje.si