Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Dostop do omrežja

Koristne povezave in pomembni podzakonski akti s področja električne energije

Merilne naprave

Merilne naprave uporabnika morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom izvajalca nalog ELES, d.o.o., ki v soglasju za priključitev določi vrsto, tip in razred točnosti merilnih in krmilnih naprav ter mesto in način njihove namestitve. Vrsto in tip merilne, krmilne in komunikacijske opreme na merilnih mestih določa nabor merilne opreme. 
Nabor merilne opreme

ELES, d.o.o. samodejno in nemudoma zagotovi zasilno oskrbo odjemalcem skladno s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.


ELES, d.o.o. po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe o dobavi, ki nastopi kot posledica nesolventnosti dobavitelja, nemudoma pisno obvesti prizadete odjemalce o upravičenosti do zasilne oskrbe, o začetku njenega izvajanja, o pogojih in o ceni za tako dobavo električne energije.


Če nima dobavitelja, ELES, d.o.o. zagotovi zasilno oskrbo tudi na zahtevo:

  • gospodinjskega odjemalca;
  • odjemalca, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost in ima manj kot 50 zaposlenih ter letni promet manjši od 10 milijonov EUR.
Preberi več

Proizvajalec lahko oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, odjemalec pa lahko odjema električno energijo iz distribucijskega omrežja, če imata sklenjeno pogodbo o uporabi sistema z ELES, d.o.o.

SODO, d.o.o. je s 1. 1. 2009 predpisal Določila splošnega dela pogodbe o uporabi sistema, ki so sestavni del Pogodbe o uporabi sistema.

Preberi več