Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Elektro Celje d.d.

Katalog informacij javnega značaja zajema osnovne podatke o Elektru Celje, d.d., njegovem ožjem vodstvu in področju njegovega dela, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja Elektro Celje, d.d. in podatke o načinu dostopa do informacij. Navedeni so tudi zakoni in zakonski predpisi, ki urejajo področje dela Elektra Celje, d.d.
Preberi več

A. Podatki o Elektru Celje, d.d.

Ustanovitelj podjetja Elektro Celje, d.d., je vlada Republike Slovenije.

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000 Celje

Matična številka: 5223067
Davčna številka: SI62166859
Transakcijski račun: 03118-1000007817
Telefon: (03) 42 01 000
Faks: (03) 42 01 010
E-naslov: info@elektro-celje.si
Spletna stran: www.elektro-celje.si

Preberi več
Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev preko elektronskega naslova, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca pa je dopusten upravni spor.
Preberi več

Objave po ZDIJZ in ZSDH-1

 

Objave po 2. odstavku 64. člena ZSDH-1 in :
Izjave o neodvisnosti in odsotnosti nasprotja interesov: