Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Postopek priključitve za gospodinjstva, podjetja in razpršene vire

Z navedenimi informacijami ter navodili vas želimo seznaniti s postopki, ki vam bodo omogočili hitro in nemoteno urejanje vseh vrst dokumentov v zvezi s posegi v prostor, načrtovanjem prostora, pridobitve dokumentacije v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in priključitve objektov na distribucijsko omrežje.

 

 

Dokumentacija v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in priključevanja objekta na distribucijsko omrežje:

  • Smernice in mnenja k občinskim prostorskim načrtom (OPN), občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) ali prostorsko ureditveni planom (PUP).
  • Projektni pogoji.
  • Soglasje za priključitev.
  • Mnenje k projektu.
  • Pogodba o priključitvi.
  • Pogodba o dobavi električne energije.
  • Pogodba o uporabi sistema.

Organigram postopka izdajanja dokumentacije v postopku priključitve objekta na distribucijsko omrežje

* Obrazec o ustanovitvi služnostne pravice je priložen v tekstu "Projektni pogoji"