Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Standardi kakovosti v Elektru Celje d.d.

Standardi kakovosti ISO 9001:2008

Kakovost je vse tisto, kar opredeljuje kaj glede na pozitivne lastnosti in kar opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti. Tako pove o pojmu kakovosti Slovenski pravopis. In seveda, urejena, predpisana kakovost je merljiva. Takšna kategorija pa je že materija, ki jo je treba organizirano, po zapovedanem redu vpeljevati in negovati. V Elektru Celje, d.d. smo vsekakor stremeli h kakovostnemu in dosledno urejenemu poslovanju že vsa leta v preteklosti, saj je bilo pred vsem drugim vedno osnovno poslanstvo podjetja, da moramo trajno zadovoljevati vse naše odjemalce električne energije s predpisano kvaliteto energije in z varnimi in zanesljivimi vodi in napravami. Spomladi leta 2002 smo zavestno pričeli z uvajanjem sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000

Okoljski certifikat ISO 14001:2004

Strateška usmeritev in miselnost v podjetju pa sta naravnani tudi na varovanje okolja. V želji, da bi skladno s sodobnimi evropskimi standardi podali svoj prispevek k trajnostnemu ekološkemu razvoju ter preverili in izboljšali svojo poslovno odličnost in nadgradili kakovost svojih storitev na primerljivo raven s sorodnimi izvajalci v regiji, državi, pa tudi širše v Evropi, smo v sodelovanju s certificirano agencijo Bureau Veritas, aprila 2007 zaključili postopek pridobitve okoljskega certifikata ISO 14001:2004. S pridobitvijo okoljskega certifikata Elektro Celje, d.d. dokazuje svoj odgovoren odnos do trajnostnega okoljskega razvoja. Na ta način negujemo odnos z vse bolj okoljsko ozaveščenimi odjemalci in nazorno izkazujemo svoja okoljska prizadevanja našim zvestim dolgoletnim partnerjem preko mednarodno priznanih standardov, kot je ISO 14001.

Standard OHSAS 18001:2007

Vodstvo podjetja je sprejelo politiko varnosti in zdravja pri delu s katero se zavezuje da bo podjetje in vse osebe, ki opravljajo delo pod nadzorom podjetja, izpolnjevalo zahteve delovne zakonodaje in predpisov, sporazumov ter standarda OHSAS 18001:2007. V podjetju se zavedamo odgovornosti glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih. Prav tako se najvišje vodstvo zavezuje k stalnem izboljševanju sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu in posledično k izboljšanju delovnega okolja v smislu varnosti in zdravja pri delu.