Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Sistemi vodenja v Elektru Celje d.d.

Sistem vodenja kakovosti skladno z ISO 9001:2015

V Elektro Celje so aktivnosti usmerjene v nenehno izboljševanje kakovosti sistema vodenja, katerega osnovni cilj je izpolnjevanje zahtev odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani podjetja.

 

Vzdrževanje in razvoj sistema vodenja je stalna naloga, vodstvo pa se zavezuje, da bodo vsi zaposleni vključeni in seznanjeni s sistemom vodenja. Delovanje sistema vodenja je osnova za zadovoljstvo odjemalcev, ki se zrcali v kakovosti oskrbe z električno energijo in uvajanju novih storitev. Z nenehnim izboljševanjem obstoječega sistema oskrbe z električno energijo so naši napori usmerjeni v povečanje zadovoljstva vseh zainteresiranih strani. Prizadevamo si  za izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja, sistema varnosti in zdravja pri delu, sistema ravnanja z okoljem in ostalih vzpostavljenih orodij za vodenje.

Sistem ravnanja z okoljem skladno z ISO 14001:2015

Elektro Celje se je zavezalo, da bo izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in predpisov, sporazumov ter standardov in lastnih zahtev, hkrati pa gradilo trajnosten odnos do okolja. Naloga vseh zaposlenih je stalno izboljševati okoljske vidike poslovanja s poudarkom na preventivnem ravnanju in uvajanju okolju prijaznih materialov in tehnologij, gospodarno ravnati z naravnimi viri, energijo in materiali in zmanjševati nastajanje odpadkov.

 

Delovanje na področju varovanja okolja za prihodnje generacije je javno, pri tem pa prisluhnemo zainteresiranim stranem, s katerimi delimo skrb za trajnostno ravnanje z okoljem.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu skladno z ISO 45001:2018

Strateška usmeritev in miselnost v Elektro Celje sta naravnani tudi na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Zavezali smo se, da bodo podjetje in vse osebe, ki opravljajo delo pod nadzorom podjetja, izpolnjevali zahteve delovne zakonodaje in predpisov, sporazumov ter in dodatne zahteve podjetja za področje varnosti in zdravja pri delu. Zavedamo se odgovornosti glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, zato je delovanje usmerjeno tudi k stalnemu izboljševanju sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu in posledično k izboljšanju delovnega okolja. Z osebnim zgledom prispevamo k dvigu varnostne kulture v delovnih okoljih, kjer smo aktivni.

Obvladovanje tveganj v skladu s smernicami ISO 31000:2018

Vodstvo podjetja je sprejelo politiko upravljanja s tveganji in se zavezuje k izpolnjevanju smernic standarda ISO 31000 z namenom, da v podjetju zagotovi sistematično in učinkovito upravljanje s tveganji na vseh ravneh poslovanja podjetja.

Proces obvladovanja tveganj je sestavni del vodenja, vgrajen v kulturo in prakse podjetja ter prilagojen poslovnim procesom podjetja. S prepoznavanjem tveganj,  njihovim ocenjevanjem ter posledično obravnavo podjetje obvladuje tveganja na sprejemljivih ravneh in izkorišča prepoznane priložnosti. Na ta način se uresničujejo postavljeni procesni,  poslovni in strateški cilji.

Sistem upravljanja informacijske varnosti skladno z ISO 27001:2013

V luči varnega in trajnega poslovanja Elektro Celje se zaposleni zavedamo pomena varovanja informacij, zato poteka sistematična prenova poslovnih procesov na osnovi usmeritev in dobrih praks ter zahtev  standarda za informacijsko varnost ISO 27001:2013. Z izpolnjevanjem zahtev   se ohranjajo načelo zaupnosti, ko so podatki dostopni samo pooblaščenim uporabnikom, načelo celovitosti, ko so zagotavljeni točnost in popolnosti podatkov ter postopkov obdelav in načelo razpoložljivosti, je zagotovljena dostopnost podatkov pooblaščenim uporabnikom v pravi obliki in na pravi način vedno, ko jih potrebujejo. Kot osnova za vzpostavitev sistema upravljanja informacijske varnosti je sprejeta Politika varovanja in zaščite podatkov.

Sistem laboratorijskih meritev skladno z ISO 17025:2017

Elektro Celje ima preskuševalni laboratorij za preskušanje nizko frekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj t.j.  meritev električnih in magnetnih polj nizkih frekvenc 5 Hz – 10 kHz in meritev električnih in magnetnih polj nizkih frekvenc, generiranih z napajalnimi vodi omrežne frekvence 5 Hz – 10 kHz.


Laboratorij je organiziran v okviru Oddelku meritev, v Službi zaščite in daljinskega vodenja. Trajnostno delovanje in ugled laboratorija temelji na nepristranskosti, neodvisnosti in zaupnosti delovanja. Laboratorij je skladen z zahtevami standarda SIST EN/IEC 17025:2017 in akreditiran pri Slovenski akreditaciji. Veljavnost akreditacije je možno preveriti na spletni strani Slovenske akreditacije www.slo-akreditacija.si in v katalogu akreditiranih organov na sedežu SA.


Laboratorij ima pridobljeno tudi pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za nizkofrekvenčne vire elektromagnetnega sevanja (junij 2022), ki velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.