Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

29.06.2022

Sklepi 27. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

Na današnji 27. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je potekala na sedežu družbe v Celju, so se delničarji seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Celje v letu 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

27.06.2022

RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2022/2023

V družbi Elektro Celje, d. d. želimo v svoj kolektiv pridobiti mlade in ambiciozne mlade upe, ki bodo nekoč lahko pripomogli k razvoju in napredku podjetja. Zato za šolsko oz. študijsko leto 2022/2023 razpisujemo kadrovske štipendije, na katere se lahko prijavijo uspešni dijaki in študentje, ki svoje znanje pridobivajo na področju ELEKTROTEHNIKE, ENERGETIKE ali INFORMATIKE.

07.06.2022

Poziv k nezavezujočemu zbiranju zavezujočih ponudb, Slovenj Gradec

Družba Elektro Celje je sprejela odločitev, da pristopi k prodaji nepremičnega premoženja, in sicer upravne stavbe na naslovu Francetova ulica 12 in pripadajočih funkcionalnih objektov.

23.05.2022

Sklic 27. skupščine Elektra Celje, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d. d., uprava sklicuje 27. SKUPŠČINO ELEKTRA CELJE, d. d., ki bo v sredo, 29. junija 2022, ob 9. uri na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje.