Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

15.09.2017

Sporočilo za javnost – izpad RTP Velenje

V razdelilno transformatorski postaji Velenje, je v petek, 15. 9. 2017 zjutraj prišlo do motenj v oskrbi z električno energijo. Zaradi zgorele 110 kV zbiralnične ločilke DV Šoštanj I v RTP Velenje so od 08:09:52 – 08:17:56 bili moteni odjemalci, ki se napajajo preko TR 1 in od 08:09:52 – 08:19:52 odjemalci, ki se napajajo preko TR 2. Skupaj je bilo pri oskrbi z električno energijo motenih 18.353 odjemalcev. Našim odjemalcem se za morebitne nevšečnosti opravičujemo in jih vljudno prosimo za razumevanje. Elektro Celje, d.d.

13.09.2017

Vloga distribucije v energetskem konceptu Slovenije

V Stari mestni elektrarni je danes potekala novinarska konferenca predstavnikov gospodarskega interesnega združenja za distribucijo električne energije, na kateri je pet predsednikov uprav distribucijskih podjetij v Sloveniji (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska), izpostavilo razvojno vlogo in njihov pomen za uresničevanje strategije Republike Slovenije ter predstavilo predloge za oblikovanje razvojno vzdržnega in uresničljivega Energetskega koncepta Slovenije za pristojno ministrstvo. Distribucijska omrežja podjetij morajo zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo z elektriko in so tista, ki postavljajo osnovne pogoje za kakovostno bivanje državljanov in nadaljnji razvoj države.

29.08.2017

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od meseca maja do meseca julija 2017

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca maja do meseca julija zaključili dela.

21.07.2017

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, v Elektru Celje

Družbo Elektro Celje je obiskal g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sprejel ga je g. mag. Boris Kupec, predsednik uprave družbe Elektro Celje s sodelavci. Pogovor je potekal o poslovanju in razvojnih načrtih družbe Elektro Celje. Poseben poudarek je bil na investicijah, povezanih z razvojem gospodarstva na Koroškem, pri čemer je ministrstvo želelo biti posebej informirano o aktivnostih družbe v zvezi z izvajanjem naložbe družbe LEK in TAB ter ostalih gospodarskih subjektov na našem območju delovanja.