Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

30.06.2021

Sklepi 26. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

Na 26. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je danes potekala v poslovnih prostorih družbe v Šempetru v Savinjski dolini, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2020 ter s poročili, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d. d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. ter s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d. d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe in dopolnitve statuta in ter izvolila tri nove člane nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d. d., predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

21.06.2021

Priključevanje proizvodnih naprav z izdanim soglasjem za priključitev po 1. 3. 2021

Obveščamo vas, da je bil 18. 6. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/21 objavljen Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

16.06.2021

Odprtje informacijskih pisarn

Informacijski pisarni podjetij Elektro Celje d.d. in ECE d.o.o. sta PONOVNO ODPRTI!

28.05.2021

Minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, na delovnem obisku v Elektru Celje

Družbo Elektro Celje je obiskal mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Sprejel ga je mag. Boris Kupec, predsednik uprave družbe Elektro Celje s sodelavci. Pogovor je potekal o poslovanju in razvojnih načrtih družbe Elektro Celje. Poseben poudarek je bil na investicijah in umeščanju elektroenergetskih naprav v prostor.