Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

21.07.2017

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, v Elektru Celje

Družbo Elektro Celje je obiskal g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sprejel ga je g. mag. Boris Kupec, predsednik uprave družbe Elektro Celje s sodelavci. Pogovor je potekal o poslovanju in razvojnih načrtih družbe Elektro Celje. Poseben poudarek je bil na investicijah, povezanih z razvojem gospodarstva na Koroškem, pri čemer je ministrstvo želelo biti posebej informirano o aktivnostih družbe v zvezi z izvajanjem naložbe družbe LEK in TAB ter ostalih gospodarskih subjektov na našem območju delovanja.

14.07.2017

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Celje, d.d. o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji

ELEKTRO CELJE, d.d., z dnem 17. 7. 2017 pričenja z izvajanjem Programa odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga, ki ga bo vodila ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

11.07.2017

Poročilo o pridobitvi lastnih delnic v letu 2016

Družba Elektro Celje skladno z zapisnikom 22. skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, na podlagi zahteve delničarja Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., objavlja poročilo o pridobitvi lastnih delnic v letu 2016.

04.07.2017

Sklepi 22. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

Na 22. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2016 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017. Skupščine se je udeležilo 88,80 % odstotkov celotnega kapitala družbe.