Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

14.07.2017

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Celje, d.d. o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji

ELEKTRO CELJE, d.d., z dnem 17. 7. 2017 pričenja z izvajanjem Programa odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga, ki ga bo vodila ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

11.07.2017

Poročilo o pridobitvi lastnih delnic v letu 2016

Družba Elektro Celje skladno z zapisnikom 22. skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, na podlagi zahteve delničarja Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., objavlja poročilo o pridobitvi lastnih delnic v letu 2016.

04.07.2017

Sklepi 22. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

Na 22. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2016 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017. Skupščine se je udeležilo 88,80 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

21.06.2017

22. skupščina družbe Elektro Celje - objava pobude delničarja Adriatic Slovenica, d.d.

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a, obvešča delničarje, da je dne, 19. 6. 2017, prejela nasprotni pobudo delničarja Adriatic Slovenica, d.d., za preklic sklicane 22. redne seje skupščine družbe Elektro Celje.