Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Aktualno

Zadnje novice

21.06.2017

22. skupščina družbe Elektro Celje - objava pobude delničarja Adriatic Slovenica, d.d.

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a, obvešča delničarje, da je dne, 19. 6. 2017, prejela nasprotni pobudo delničarja Adriatic Slovenica, d.d., za preklic sklicane 22. redne seje skupščine družbe Elektro Celje.

14.06.2017

OBVESTILO: Aktivnosti družbe Elektro Celje glede poplačila dolga upravnika Atrij Celje

Družba Elektro Celje se zaveda izjemno nepravične in neprijetne situacije v kateri so se znašli etažni lastniki stanovanj. Zato je v preteklih mesecih vložila veliko truda v reševanje nastale situacije z upravnikom Atrij iz Celja. Skupni dolg, ki so ga izkazovali etažni lastniki preko upravnika Atrij Celje do družbe Elektro Celje, je žal presegel skrajno mejo, zato je bila družba primorana sprožiti ustrezne postopke zavarovanja interesa. Z večino upravnikov, ki so v upravljanje prevzeli nepremičnine, ki jih je predhodno upravljala družba Atrij iz Celja, je prišlo do dogovora kako se bodo odprte zadeve v zvezi z nastalim dolgom iz naslova omrežnine reševale. Žal je na nekaj merilnih mestih ostalo odprto vprašanje poplačila dolga, zato smo bili v Elektru Celje, skladno s področno zakonodajo, dolžni ponovno poslati obvestila o možnem skrajnem ukrepu (v skladu s 151. členom EZ-1). V družbi Elektro Celje bomo še naprej svoje napore usmerili v iskanje dogovora z novimi upravitelji, da dogovorimo rešitev, ki bo skladna z zakonodajo in bo čim bolj pravična.

02.06.2017

Sklic 22. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, d. d., uprava družbe sklicuje 22. skupščino Elektra Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11.00 na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).

01.06.2017

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v prvih štirih mesecih leta 2017

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v prvih štirih mesecih leta 2017 zaključili dela.

Zadnja javna naročila

15.06.2017

VALJANEC POCINKANI

01.06.2017

SN STIKALNI BLOKI

26.04.2017

IZVAJANJE POSEKOV IN ČIŠČENJE PODRASTI NA TRASAH ELEKTROENERGETSKIH VODOV NA OBMOČJU ELEKTRA CELJE, D.D.

Naslov naročila: IZVAJANJE POSEKOV IN ČIŠČENJE PODRASTI NA TRASAH ELEKTROENERGETSKIH VODOV NA OBMOČJU ELEKTRA CELJE, D.D. Naročnikova oznaka naročila: JN-13/2017-NVV Rok za oddajo ponudb: 26.05.2017 do 08.30 ure (CET) Javno odpiranje ponudb: 26.05.2017 ob 09.30 uri (CET) Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije lahko ponudnik zahteva s podajo vprašanja preko „Portala javnih naročil”. Vsa pojasnila oz. odgovori, vezani na razpisno dokumentacijo, bodo posredovani preko „Portala javnih naročil” najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva oz. vprašanje posredovano do 18.05.2017 do 10:00 ure. Kontaktna oseba za dajanje formalnih informacij je ga. Jožica Romanić, tel. 03 4201-382.