Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

12. 9. 2022

7. strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2022

Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so ponovno združili moči in organizirali že sedmo strateško konferenco elektro distribucije Slovenije. Na letošnji konferenci z naslovom »Gradimo zeleno prihodnost« so tuji in slovenski gostje v ospredje postavili trajnost in z njo povezane izzive, ki so pred nami na področju zelene prihodnosti.
Preberi več
29. 6. 2022

Sklepi 27. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

Na današnji 27. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je potekala na sedežu družbe v Celju, so se delničarji seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Celje v letu 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.
Preberi več
27. 6. 2022

RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2022/2023

V družbi Elektro Celje, d. d. želimo v svoj kolektiv pridobiti mlade in ambiciozne mlade upe, ki bodo nekoč lahko pripomogli k razvoju in napredku podjetja. Zato za šolsko oz. študijsko leto 2022/2023 razpisujemo kadrovske štipendije, na katere se lahko prijavijo uspešni dijaki in študentje, ki svoje znanje pridobivajo na področju ELEKTROTEHNIKE, ENERGETIKE ali INFORMATIKE.
Preberi več
7. 6. 2022

Poziv k nezavezujočemu zbiranju zavezujočih ponudb, Slovenj Gradec

Družba Elektro Celje je sprejela odločitev, da pristopi k prodaji nepremičnega premoženja, in sicer upravne stavbe na naslovu Francetova ulica 12 in pripadajočih funkcionalnih objektov.
Preberi več
23. 5. 2022

Sklic 27. skupščine Elektra Celje, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d. d., uprava sklicuje 27. SKUPŠČINO ELEKTRA CELJE, d. d., ki bo v sredo, 29. junija 2022, ob 9. uri na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
Preberi več
20. 5. 2022

Elektro Celje prejelo posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji

Elektro Celje je osnovni certifikat prejelo leta 2011. Ob izteku triletnega obdobja osnovnega certifikata, je revizorski svet Inštituta Ekvilib obravnaval dokumentacijo za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje in nam v letu 2015 podelil POLNI CERTIFIKAT Družini prijaznega podjetja.
Preberi več
10. 5. 2022

Elektro Celje akreditirano pri Slovenski akreditaciji kot preskuševalni laboratorij

Slovenska akreditacija (SA) je Elektru Celje v mesecu aprilu priznala izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017.
Preberi več
25. 4. 2022

Delovni čas informacijskih pisarn v aprilu in maju

Informacijski pisarni Elektra Celje d.d. in ECE d.o.o. bosta v času med 27. aprilom in 2. majem ZAPRTI. Obiskovalcem se zahvaljujemo za razumevanje.
Preberi več
31. 3. 2022

Obvestilo za odjemalce dosedanjih dobaviteljev Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Adriaplin d. o. o. in Energija direkt d. o. o.

Obveščamo vas, da je, dne 30. 3. 2022, Borzen, d. o. o. v vlogi operaterja trga, na podlagi 38. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) članu bilančne sheme družbi Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Lesna ulica 2, 3230 Šentjur ter hierarhično nižjim članom bilančne skupine družbi Adriaplin d. o. o. in Energija Direkt d. o. o., z dnem 31. 3. 2022 odpovedal bilančno pogodbo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti skladno z določbami bilančne pogodbe.
Preberi več
10. 3. 2022

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Skladno s sprejetim zakonom je za tri mesece (februar, marec in april 2022) določena oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (SPTE in OVE) za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Prav tako ste vsi končni odjemalci za tri mesece oproščeni plačila za obračunsko moč in omrežnine za prevzeto delovno energijo.
Preberi več