Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

23. 5. 2022

Sklic 27. skupščine Elektra Celje, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d. d., uprava sklicuje 27. SKUPŠČINO ELEKTRA CELJE, d. d., ki bo v sredo, 29. junija 2022, ob 9. uri na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
Preberi več
20. 5. 2022

Elektro Celje prejelo posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji

Elektro Celje je osnovni certifikat prejelo leta 2011. Ob izteku triletnega obdobja osnovnega certifikata, je revizorski svet Inštituta Ekvilib obravnaval dokumentacijo za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje in nam v letu 2015 podelil POLNI CERTIFIKAT Družini prijaznega podjetja.
Preberi več
10. 5. 2022

Elektro Celje akreditirano pri Slovenski akreditaciji kot preskuševalni laboratorij

Slovenska akreditacija (SA) je Elektru Celje v mesecu aprilu priznala izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017.
Preberi več
25. 4. 2022

Delovni čas informacijskih pisarn v aprilu in maju

Informacijski pisarni Elektra Celje d.d. in ECE d.o.o. bosta v času med 27. aprilom in 2. majem ZAPRTI. Obiskovalcem se zahvaljujemo za razumevanje.
Preberi več
31. 3. 2022

Obvestilo za odjemalce dosedanjih dobaviteljev Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Adriaplin d. o. o. in Energija direkt d. o. o.

Obveščamo vas, da je, dne 30. 3. 2022, Borzen, d. o. o. v vlogi operaterja trga, na podlagi 38. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) članu bilančne sheme družbi Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Lesna ulica 2, 3230 Šentjur ter hierarhično nižjim članom bilančne skupine družbi Adriaplin d. o. o. in Energija Direkt d. o. o., z dnem 31. 3. 2022 odpovedal bilančno pogodbo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti skladno z določbami bilančne pogodbe.
Preberi več
10. 3. 2022

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Skladno s sprejetim zakonom je za tri mesece (februar, marec in april 2022) določena oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (SPTE in OVE) za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Prav tako ste vsi končni odjemalci za tri mesece oproščeni plačila za obračunsko moč in omrežnine za prevzeto delovno energijo.
Preberi več
21. 2. 2022

Izračun in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard

Elektro Celje je v svoji zavezanosti k ravnanju z okoljem izdelalo izračun ogljičnega odtisa organizacije. Ogljični odtis organizacije je merilo za določanje količine izpustov ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov (npr. metan, dušikov oksid, flourirani plini….), ki nastanejo pri aktivnostih organizacije. Izpusti ogljikovega dioksida nepopravljivo vplivajo na podnebne spremembe v našem okolju. Za trajnostno poslovanje in obvladovanje emisij toplogrednih plinov na poti do ogljične nevtralnosti smo v Elektru Celje izračunali ogljični odtis v obdobjih od leta 2018 do 2021, da prepoznamo izhodiščno stanje za pripravo ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prihodnje in za natančno, temeljito in objektivno poročanje podatkov.
Preberi več
22. 12. 2021

Obvestilo odjemalcem dobaviteljev Telekom in Involta

Vsem odjemalcem, ki imate še vedno sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z dobaviteljem Telekom, d.d. in ste imeli sklenjene pogodbe z Involto, d.o.o., svetujemo, da čim hitreje preverite ponudbe na trgu z električno energijo in sklenete pogodbo o dobavi električne energije z novim dobaviteljem.
Preberi več
17. 12. 2021

Obvestilo za odjemalce družbe INVOLTA, d. o. o.

Obveščamo vas, da je 15. 12. 2021, Borzen, d. o. o. v vlogi operaterja trga, na podlagi 38. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) članu bilančne sheme družbi INVOLTA, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, z dnem 16. 12. 2021 (datum dobave) odpovedal bilančno pogodbo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti skladno z določbami bilančne pogodbe.
Preberi več
13. 12. 2021

Izstop družbe Telekom Slovenije d.d. iz bilančne sheme in morebiten nastop zasilne oskrbe

Operater trga z elektriko, družba BORZEN d. o. o. je, skladno z 2. odstavkom 222. člena SONDSEE, distribucijskega operaterja obvestila o izstopu družbe Telekom Slovenije d. d. iz bilančne sheme in o morebitnem nastopu zasilne oskrbe končnim odjemalcem družbe Telekom Slovenije, d. d., ki ne bodo pravočasno izvedli menjave dobavitelja.
Preberi več