Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

9. 9. 2016

V družbi Elektro Celje slavnostno otvorili razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Žalec

V družbi Elektro Celje smo danes slavnostno otvorili novozgrajeno razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Žalec. Investicija, katere vrednost je nekaj več kot 5 milijonov evrov, je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj savinjske regije. Trenutno se iz objekta z električno energijo oskrbuje celotna poslovna cona Arnovski gozd, kompleks Juteks in Novem Car Interior, izvedena sta nova kablovoda do mesta Žalec in napajalni vodi proti Celju. Novi RTP Žalec bo med drugim omogočal hitrejši in enostavnejši prehod samega mesta Celje na višji napetostni nivo. Okolico Celja bomo v času preureditve stikališča v samem mestu Celje prevezali na RTP Žalec, kar bo omogočalo manjše izgube pri distribuciji električne energije in zagotavljanje boljše oskrbe z električno energijo. Nov objekt je slavnostno predal namenu predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.
Preberi več
31. 8. 2016

Sklepi 21. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

Na 21. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2015 ter poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu, imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016, ter spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Skupščine se je udeležilo 88,515 odstotkov celotnega kapitala družbe.
Preberi več
30. 8. 2016

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k predlogu sklepa pod 7. točko dnevnega reda 21. seje skupščine

Uprava družbe Elektro Celje, d. d., v zvezi z 21. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d., ki bo v sredo, 31. 8. 2016, ob 9.00 uri v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV., obvešča delničarje, da je dne 26. 8. 2016 prejela volilni oz. nasprotni predlog predlagatelja SDH, d. d. (v imenu in za račun Republike Slovenije) k predlogu sklepa pod 7. točko dnevnega reda: »Spremembe in dopolnitve statuta družbe«
Preberi več
9. 8. 2016

Gradnja novih SN in NN objektov v drugem kvartalu 2016

V Elektru Celje, d. d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v drugih treh mesecih leta 2016 zaključili dela.
Preberi več
1. 8. 2016

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda 21. seje skupščine

Uprava družbe Elektro Celje, d. d., v zvezi z 21. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d., ki bo v sredo, 31. 8. 2016, ob 9. uri v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV., obvešča delničarje, da je dne 1. 8. 2016 prejela volilni oz. nasprotni predlog predlagatelja SDH, d. d. (v imenu in za račun Republike Slovenije) k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda: »Imenovanje člana nadzornega sveta«.
Preberi več
29. 7. 2016

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 8. točko dnevnega reda 21. seje skupščine

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z 21. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d., ki bo v sredo, 31. 8. 2016, ob 9.00 v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV., obvešča delničarje, da je dne, 28. 7. 2016, prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 8. točko dnevnega reda: »Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«.
Preberi več
28. 7. 2016

Odprli smo novo polnilno postajo za električna vozila v Mežici

Družba Elektro Celje je v letošnjem letu že postavila polnilni postaji za električna vozila v Sevnici in na Dobrni, včeraj pa smo v uporabo predali tudi polnilno postajo v Mežici. Nahaja se na Trgu svobode 1, pred Občino Mežica. Na otvoritvi smo predstavili delovanje polnilne postaje z električnim avtomobilom, ki smo ga za ta namen pripeljali s seboj. Polnilna postaja je sodobnejša in omogoča polnjenje baterije v času pol ure.
Preberi več
27. 7. 2016

Sklic 21. seje skupščine družbe Elektro Celje, d. d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, d. d., uprava družbe sklicuje 21. redno sejo skupščine Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v sredo, 31. avgusta 2016 ob 9.00 uri na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).
Preberi več
22. 6. 2016

Odprli novo polnilno postajo za električna vozila na Dobrni

Skupina Elektro Celje je v sodelovanju z Občino Dobrna iz vseh zgoraj naštetih razlogov postavila in uredila polnilno postajo za električna vozila, ki je umeščena na parkirišču v centru Dobrne, skupaj z dvema novo označenima parkiriščema.
Preberi več
26. 5. 2016

Odprli novo polnilno postajo za električna vozila v Sevnici

Skupina Elektro Celje je v sodelovanju z Občino Sevnica postavila in uredila polnilno postajo za električna vozila, ki je umeščena na parkirišču za HTC v Sevnici, skupaj z dvema novo označenima parkiriščema. Pridobitev je bila s priložnostnim dogodkom namenu uradno predana danes dopoldan.
Preberi več