Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

29. 11. 2017

Predstavitev vgraditve prvega regulacijskega transformatorja slovenskega proizvajalca

V okviru japonsko slovenskega projekta NEDO v sodelovanju ELES d.o.o., Kolektor Sisteh d.o.o. in Elektro Celje d.d., je bil predstavljen prvi vgrajeni regulacijski transformator slovenskega proizvajalca.
Preberi več
15. 11. 2017

Elektro Celje je prejemnik nagrade za najboljše letno poročilo med velikimi družbami za leto 2016

Elektro Celje, d.d. je na včerajšnji podelitvi nagrad za najboljše letno poročilo prejelo nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi družbami, ki niso subjekti javnega interesa po ZGD. Tekmovanje za najboljše letno poročilo je pripravila Poslovna akademija Finance.
Preberi več
3. 11. 2017

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Celje o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji

ELEKTRO CELJE, d.d., z dnem, 6. 11. 2017, nadaljuje z izvajanjem Programa odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga, ki ga bo vodila ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.
Preberi več
4. 10. 2017

Sporočilo za javnost – Srečanje slovenske in hrvaške elektrodistribucije

Danes so se predstavniki Operaterja distribucijskega omrežja Hrvaškega elektrogospodarstva (HEP-ODS) in vseh petih slovenskih podjetij za distribucijo električne energije sestali na najvišji ravni z namenom krepitve že obstoječega sodelovanja, vključno z medsebojno izmenjavo dobrih praks in sodelovanja v projektih.
Preberi več
3. 10. 2017

Sporočilo za javnost - izpad DV 110 kV Podlog - Mozirje

Danes ob 9:10 je izpadel DV 110 kV Podlog – Mozirje, ki je v lasti podjetja ELES d.o.o., Ljubljana. Nihanje napetosti so zaradi izpada daljnovoda posledično čutili vsi odjemalci na oskrbnem področju Elektra Celje, d.d. Našim odjemalcem se za morebitne nevšečnosti opravičujemo in jih vljudno prosimo za razumevanje. Elektro Celje, d.d.
Preberi več
15. 9. 2017

Sporočilo za javnost – izpad RTP Velenje

V razdelilno transformatorski postaji Velenje, je v petek, 15. 9. 2017 zjutraj prišlo do motenj v oskrbi z električno energijo. Zaradi zgorele 110 kV zbiralnične ločilke DV Šoštanj I v RTP Velenje so od 08:09:52 – 08:17:56 bili moteni odjemalci, ki se napajajo preko TR 1 in od 08:09:52 – 08:19:52 odjemalci, ki se napajajo preko TR 2. Skupaj je bilo pri oskrbi z električno energijo motenih 18.353 odjemalcev. Našim odjemalcem se za morebitne nevšečnosti opravičujemo in jih vljudno prosimo za razumevanje. Elektro Celje, d.d.
Preberi več
13. 9. 2017

Vloga distribucije v energetskem konceptu Slovenije

V Stari mestni elektrarni je danes potekala novinarska konferenca predstavnikov gospodarskega interesnega združenja za distribucijo električne energije, na kateri je pet predsednikov uprav distribucijskih podjetij v Sloveniji (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska), izpostavilo razvojno vlogo in njihov pomen za uresničevanje strategije Republike Slovenije ter predstavilo predloge za oblikovanje razvojno vzdržnega in uresničljivega Energetskega koncepta Slovenije za pristojno ministrstvo. Distribucijska omrežja podjetij morajo zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo z elektriko in so tista, ki postavljajo osnovne pogoje za kakovostno bivanje državljanov in nadaljnji razvoj države.
Preberi več
29. 8. 2017

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od meseca maja do meseca julija 2017

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca maja do meseca julija zaključili dela.
Preberi več
21. 7. 2017

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, v Elektru Celje

Družbo Elektro Celje je obiskal g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sprejel ga je g. mag. Boris Kupec, predsednik uprave družbe Elektro Celje s sodelavci. Pogovor je potekal o poslovanju in razvojnih načrtih družbe Elektro Celje. Poseben poudarek je bil na investicijah, povezanih z razvojem gospodarstva na Koroškem, pri čemer je ministrstvo želelo biti posebej informirano o aktivnostih družbe v zvezi z izvajanjem naložbe družbe LEK in TAB ter ostalih gospodarskih subjektov na našem območju delovanja.
Preberi več
11. 7. 2017

Poročilo o pridobitvi lastnih delnic v letu 2016

Družba Elektro Celje skladno z zapisnikom 22. skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, na podlagi zahteve delničarja Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d., objavlja poročilo o pridobitvi lastnih delnic v letu 2016.
Preberi več