Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

30. 6. 2021

Sklepi 26. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

Na 26. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je danes potekala v poslovnih prostorih družbe v Šempetru v Savinjski dolini, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2020 ter s poročili, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s politikami prejemkov predsednika uprave družbe Elektro Celje, d. d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. ter s pravilniki o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi predsednika uprave družbe Elektro Celje, d. d., direktorja družbe ECE d.o.o. in direktorja družbe Elektro Celje OVI d.o.o. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe in dopolnitve statuta in ter izvolila tri nove člane nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d. d., predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.
Preberi več
21. 6. 2021

Priključevanje proizvodnih naprav z izdanim soglasjem za priključitev po 1. 3. 2021

Obveščamo vas, da je bil 18. 6. 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/21 objavljen Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Preberi več
16. 6. 2021

Odprtje informacijskih pisarn

Informacijski pisarni podjetij Elektro Celje d.d. in ECE d.o.o. sta PONOVNO ODPRTI!
Preberi več
28. 5. 2021

Minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, na delovnem obisku v Elektru Celje

Družbo Elektro Celje je obiskal mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor. Sprejel ga je mag. Boris Kupec, predsednik uprave družbe Elektro Celje s sodelavci. Pogovor je potekal o poslovanju in razvojnih načrtih družbe Elektro Celje. Poseben poudarek je bil na investicijah in umeščanju elektroenergetskih naprav v prostor.
Preberi več
26. 5. 2021

Sklic 26. skupščine Elektra Celje, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d. d., uprava sklicuje 26. SKUPŠČINO ELEKTRO CELJE, d. d., ki bo v sredo, 30. junija 2021, ob 9.00 uri v Šempetru v Savinjski dolini, Rimska cesta 108, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
Preberi več
3. 5. 2021

Z novo celostno podobo izražamo sedanjost in prihodnost družbe

Nova celostna grafična podoba izraža našo vizijo, predstavlja sodobno energijo in nosi naboj uspešne prihodnosti. Izraža uporabo novih tehnologij in nenehen razvoj družbe ter vključuje zavedanje, da z današnjimi dejanji oblikujemo svet, v katerem bodo živeli naši potomci.
Preberi več
1. 4. 2021

Obvestilo uporabnikom sistema in dobaviteljem elektrike glede izvajanja nalog gospodarske javne službe distribucijskega operaterja od 1. 4. 2021 naprej

Vse uporabnike sistema in dobavitelje elektrike obveščamo, da se v času izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s COVID-19, ki jih je sprejela Vlada RS in veljajo od 1. aprila 2021, naloge gospodarske javne službe distribucijskega operaterja izvajajo kot sledi v nadaljevanju.
Preberi več
3. 3. 2021

Obvestilo vsem novim in obstoječim uporabnikom sistema

Obvestilo vsem novim in obstoječim uporabnikom sistema, katerim je bila v izdanem soglasju za priključitev predpisana nova merilna oprema ali zamenjava obstoječe opreme
Preberi več
17. 12. 2020

OBVEŠČANJE o izklopih električne energije

Odjemalce Elektra Celje vabimo k prijavi v sistem obveščanja o načrtovanih izklopih električne energije. Obvestilo o predvidenem izklopu električne energije v vaši hiši, podjetju ali drugem objektu lahko zdaj prejmete tudi na vaš e-naslov ali v obliki SMS sporočila na vaš mobilni telefon.
Preberi več
14. 12. 2020

Elektro Celje uspešno prestalo zunanjo presojo sistemov vodenja

V Elektru Celje so zahteve odjemalcev in ostalih zainteresiranih strani podjetja, skrb za varnost in zdravje zaposlenih, informacijska varnost in odgovorno ravnanje z okoljem, ključni elementi za doseganje trajne uspešnosti podjetja.
Preberi več