Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

5. 11. 2020

Glasovanje za energetske nagrade 2020: Projekt COMPILE

V okviru Dnevov energetikov poteka glasovanje za energetske nagrade 2020. Dnevi energetikov so osrednji dogodek energetskih menedžerjev in strokovnjakov iz slovenskih podjetij, raziskovalnih inštitucij in vseh tistih, ki poslujejo po načelu učinkovite rabe energije. V kategoriji energetsko učinkovit projekt 2020 lahko glasujete za projekt COMPILE, v katerem skupaj z družbo Petrol sodeluje tudi Elektro Celje.
Preberi več
22. 10. 2020

Odpravljena okvara na DV Tabor

Odjemalce obveščamo, da je bila napaka na daljnovodu 20 kV Tabor, odpravljena danes ob 10.45 uri.
Preberi več
22. 10. 2020

Zaradi okvare na daljnovodu Tabor prihaja do prekinitev dobave električne energije

Zaradi okvare na daljnovodu Tabor prihaja do prekinitev dobave električne energije na območju Tabora (TP Črni vrh, Ojstrica, Konjšca Weiss, Konjšca Bokal, Loke Tabor in Loke Ropret).
Preberi več
21. 10. 2020

Zaradi okvare na daljnovodu DV Tabor motena oskrba z električno energijo

Odjemalce Elektra Celje obveščamo, da zaradi okvare na daljnovodu DV Tabor prihaja do občasnih prekinitev oskrbe z električno energijo na območju Šempetra, Polzele, Tabora, Brega, Kaplje vasi, Orle vasi, Grajske vasi, Ločice, Gomilskega, Šentruperta, Šmatevža.
Preberi več
16. 10. 2020

OBVESTILO OBISKOVALCEM

Zaradi lažjega obvladovanja tveganj in preprečitve širjenja okužbe COVID-19, smo sprejeli določene ukrepe, ki omejujejo osebno reševanje vlog v informacijskih pisarnah. OBVEŠČAMO VAS, DA BOSTA INFORMACIJSKI PISARNI PODJETIJ ELEKTRO CELJE D.D. IN ECE D.O.O. DO NADALJNJEGA ZAPRTI!
Preberi več
12. 10. 2020

Zaradi zapadlega snega na Koroškem motena dobava električne energije

Zaradi zapadlega snega in posledično podrtih dreves je na distribucijskem omrežju Elektra Celje na Koroškem, motena dobava električne energije.
Preberi več
24. 6. 2020

Sklepi 25. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

Na 25. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2019 ter s poročili, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s prejemki članov nadzornega sveta v času epidemije COVID-19, s politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah predsednika uprave. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter o povečanju osnovnega kapitala družbe. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe statuta in izvolila mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 2. 9. 2020. Skupščine se je udeležilo 89,71 % odstotkov celotnega kapitala družbe.
Preberi več
11. 6. 2020

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od novembra 2019 do maja 2020

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje, imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca novembra 2019 do meseca maja 2020 zaključili dela.
Preberi več
1. 6. 2020

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu X-FLEX

Cilj evropskega raziskovalnega projekta X-Flex je oblikovati integrirane tehnološke rešitve, ki bodo omogočale optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti, tako na strani proizvodnje (porazdeljeni proizvodni viri) kot tudi na strani porabe električne energije. S tem se bo omogočilo vsem deležnikom, vključno s končnimi porabniki - proizvajalci , da ponudijo svojo prožnost na trgu in s tem ustvarjajo dobrobiti vsem deležnikom v vrednostni verigi pametnih omrežij. V projektu sodelujemo še z 11 partnerji iz Evropske unije. Poleg Elektra Celje v projektu sodelujeta še dva slovenska partnerja, Petrol, d.d. in Univerza v Ljubljani, preostali partnerji pa prihajajo iz Španije, Cipra, Avstrije, Grčije in Bolgarije. Projekt, ki je vreden 9,5 milijona evrov in je v pretežnem deležu financiran s strani Evropske unije, poteka pod okriljem okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, trajal pa bo do konca septembra 2023.
Preberi več
1. 6. 2020

Elektro Celje sodeluje v evropskem projektu BD4OPEM

V projektu BD4OPEM se bomo ukvarjali z razvojem in preizkušanjem analitičnih orodij na osnovi umetne inteligence, za obdelavo masovne količine podatkov, ki so na voljo distribucijskim operaterjem električne energije za namen izboljšanja spremljanja, delovanja, vzdrževanja in načrtovanja distribucijskih omrežij in s tem doprinesli dobrobit vsem deležnikom v verigi trgu z električno energijo. Projekt BD4OPEM, ki poteka pod okriljem programa Horizon 2020, s pričetkom januarja 2020 in zaključkom junija 2023, je vreden 9,8 milijona evrov, od tega je sofinanciranih 8 milijona evrov. Poleg Elektra Celje sodeluje v projektu še en slovenski partner, Institut »Jožef Stefan«, preostali partnerji pa so iz Španije, Grčije, Francije, Švedske, Italije, Danske, Belgije in Turčije. Koordinator projekta je Universitat Politecnica de Catalunya iz Barcelone.
Preberi več