Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

21. 5. 2015

Izpad električne energije v RTP Velenje

Pri izvajanju rednih vzdrževalnih del je prišlo do okvare celice in posledično do požara v celice. Brez elektrike je ostalo 18.072 odjemalcev.
Preberi več
25. 2. 2015

Nova brošura o elektromagnetnih sevanjih

Izšla je nova brošura Naprave za distribucijo električne energije - električna in magnetna polja, projekt Forum EMS.
Preberi več
29. 12. 2014

Delovna nezgoda v TP Miklošičeva v Celju

Ob 9. uri je prišlo pri izvajanju nujnih vzdrževalnih del do nezgode v TP Miklšičeva v Celju.
Preberi več
12. 12. 2014

Otvoritev Učno vadbenega centra

V prostorih Elektra Celje,, lokacija Šempeter, je 11.12.2014 potekala otvoritev Učno vadbenega centra.
Preberi več
5. 12. 2014

Odziv GIZ distribucije električne energije na mnenje Računskega sodišča glede neučinkovitega izvajanja Gospodarske javne službe SODO

Računsko sodišče je predstavilo Porevizijsko poročilo. Posebej je bilo izpostavljeno da trenutna ureditev GJS SODO ni učinkovita. GIZ distribucije električne energije podpira mnenje Računskega sodišča.
Preberi več
5. 12. 2014

NET-METERING - Priložnosti in pasti

V javnosti se v zadnjem obdobju pojavljajo razprave o Net-Meteringu.
Preberi več
21. 11. 2014

Razvoj distribucijskega omrežja v Zgornji Savinjski dolini

Vremenske spremembe silijo podjetje Elektro Celje, d.d., da aktivno razmišlja in uveljavlja nove koncepte razvoja distribucijskega omrežja. Že pred leti smo uspešno umestili daljnovodna omrežja s polizoliranimi vodniki in s tem zelo izboljšali oskrbo odjemalcev. Zadnja žledna ujma je pokazala, da tudi takšni izvedeni sistemi niso odporni in ne zagotavljajo želene zanesljivosti dobave električne energije.
Preberi več
Celje, 28. 8. 2014

Sklepi 19. redne seje skupščine Elektro Celje, d.d.

Na 19. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d. so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013 ter s poročili uprave in nadzornega sveta. Odločali so tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.
Preberi več
24. 7. 2014

Sklic 19. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe ELEKTRO CELJE, d. d., uprava družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine, ki bo v četrtek, dne 28. avgusta 2014 ob 12.00 uri na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).
Preberi več