Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

21. 11. 2014

Razvoj distribucijskega omrežja v Zgornji Savinjski dolini

Vremenske spremembe silijo podjetje Elektro Celje, d.d., da aktivno razmišlja in uveljavlja nove koncepte razvoja distribucijskega omrežja. Že pred leti smo uspešno umestili daljnovodna omrežja s polizoliranimi vodniki in s tem zelo izboljšali oskrbo odjemalcev. Zadnja žledna ujma je pokazala, da tudi takšni izvedeni sistemi niso odporni in ne zagotavljajo želene zanesljivosti dobave električne energije.
Preberi več
Celje, 28. 8. 2014

Sklepi 19. redne seje skupščine Elektro Celje, d.d.

Na 19. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d. so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2013 ter s poročili uprave in nadzornega sveta. Odločali so tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.
Preberi več
24. 7. 2014

Sklic 19. seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe ELEKTRO CELJE, d. d., uprava družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine, ki bo v četrtek, dne 28. avgusta 2014 ob 12.00 uri na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).
Preberi več
12. 3. 2014

Javna zahvala za pomoč pri odpravi posledic narave

Nedavna naravna ujma, ki je prizadela velik del našega distribucijskega omrežja, je bila dogodek, ki ga zaposleni v Elektru Celje ne pomnimo. Vse naše terenske ekipe so se noč in dan z izjemnimi napori trudile odpravljati okvare in v čim krajšem možnem času vzpostaviti ponovno napajanje našim odjemalcem. Naši monterji pa ne bi zmogli opraviti svojega dela brez pomoči, ki so nam jo pri odpravi posledic na prizadetih območjih našega omrežja nudile številne občine, njihova gasilska društva in ostala društva, štabi civilnih zaščit, krajevne skupnosti, razne organizacije in posamezniki ter Slovenska vojska.
Preberi več
23. 12. 2013

Obvestilo o izbiri predsednika uprave

Obveščamo vas, da je nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d., na seji, ki je bila v ponedeljek, 9. 12. 2013, opravil izbiro kandidata za predsednika uprave družbe in sprejel sklep, da za predsednika uprave družbe Elektro Celje, d.d., za naslednje štiri letno mandatno obdobje, imenuje sedanjega predsednika uprave Radeta Kneževića, univ.dipl.inž.el.
Preberi več
28. 11. 2013

Otvoritev Poslovnega objekta Mestinje

V sredo, 27. novembra 2013, smo v Mestinju pričakali otvoritev novozgrajenega poslovnega objekta Mestinje, katerega investitor je Elektro Celje, d.d.. V objektu je svoje prostore odprlo Nadzorništvo Rogaška Slatina in Nadzorništvo Šmarje pri Jelšah
Preberi več
22. 10. 2013

Na ogled razstava slikarskih del Petra Petroviča

V avli upravne stavbe Elektra Celje na Vrunčevi 2a v Celju je na ogled razstava slik slikarja Petra Petroviča. Razstava je na ogled od 17. oktobra do 5. novembra 2013, vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro.
Preberi več
17. 10. 2013

V Šempetru organizirana prva delavnica "Izvajanje DPN na NN v slovenski distribuciji"

V Šempetru je v ponedeljek, 7. 10. 2013, potekala 1. delavnica na temo »Izvajanje DPN na NN v slovenski distribuciji« v organizaciji podjetja C&G d.o.o. v sodelovanju z Elektrom Celje in ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji v Sloveniji. Delavnice se je udeležilo več kot 70 povabljenih (EC, EG, EL, EM in EP ter gosti iz TEB, IRSD, IRSER, HEP ODS, HEP NOC in C&G).
Preberi več
4. 10. 2013

Izpad električne energije v RTP Krško

Zaradi okvare na napravah visoke napetosti v RTP Krško 110/20 kV je bila danes zjutraj na območju Krškega motena oskrba odjemalcev z električno energijo. Napako na napravah so ekipe Elektra Celje, d.d. že odpravile, tako da je oskrba odjemalcev z električno energijo ponovno nemotena. Odjemalce prosimo za razumevanje!
Preberi več
3. 10. 2013

Predstavitev ''Dela pod napetostjo''

V ponedeljek, 30. 9. 2013, je na transformatorski postaji Zadobrova, pod okriljem Elektra Celje, d.d., potekala predstavitev »Dela pod napetostjo«. Dogodka so se udeležili predstavniki občin in večjih podjetij, ki delujejo na področju Elektra Celje.
Preberi več