Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

24. 3. 2020

Obvestilo uporabnikom: prilagojeni delovni procesi

Zaradi aktualnih razmer v državi in sprejetih nujnih ukrepih o prepovedi zbiranja in gibanja ter omejitvi dostopa, Vas obveščamo, da smo od 23. marca 2020 do preklica prilagodili delovne procese, zaradi česar bo prišlo do vsebinske okrnjenosti nekaterih procesov ali njihovega časovnega zamika. Prav tako bodo tudi storitve, povezane z uporabniki omrežja, temu ustrezno potekale v prilagojeni obliki.
Preberi več
23. 3. 2020

Olajšave za obračunsko moč in prispevek OVE+SPTE

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Preberi več
23. 3. 2020

Agencija za energijo znižala omrežnino za gospodinjske in male poslovne odjemalce

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) je Agencija za energijo z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč, oziroma bo cena za to postavko 0,00 evrov/kW. Ukrep je bil uveljavljen v petek, 20. marca 2020, v Uradnem listu št. 31.
Preberi več
13. 3. 2020

Zanesljiva preskrba z električno energijo tudi v kriznih razmerah

Elektrodistribucijska podjetja z ukrepi in medsebojnim sodelovanjem za zanesljivo preskrbo z električno energijo tudi v kriznih razmerah. Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije (katerega člani so Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d. in Elektro Primorska, d.d.) je poenotilo ukrepe za zagotavljanje ključnega kadra v vseh petih distribucijskih podjetjih za nemoteno izvajanje nalog gospodarske javne službe (GJS) distribucijskega operaterja v Republiki Sloveniji. Tako bodo podjetja zmanjšala učinke na delovanje distribucijskega sistema ob pojavu koronavirusa. V okviru GIZ so sprejeli sklep o izmenjavi ključnega kadra med podjetji, če bi bilo to potrebno.
Preberi več
9. 3. 2020

Obvestilo obiskovalcem ob izbruhu koronavirusa s ciljem obvladovanja tveganj in preprečitve širjenja okužbe

Obiskovalce naprošamo, da v primeru simptomov na koronavirus ne prihajajo v informacijske pisarne Elektra Celje in da se v tem času poslužujejo drugih komunikacijskih kanalov (telefon, e-pošta, navadna pošta) ali naj ne-nujne obiske prestavijo. V nujnem primeru obiska se naj obiskovalec napove in telefonsko pojasni kaj želi urejati. V primeru, da zaposleni meni, da zadeva ni urgentna ali je rešljiva na drug način kot osebni obisk, se klicatelja pozove k ustreznemu ravnanju. Elektronski način komuniciranja z družbo Elektro Celje, ki je v veliki meri že stalna praksa, v sedanjih razmerah postaja še bolj zaželen. Uporabnike naših storitev prosimo, da ga uporabljajo v čim večji meri. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov. Po elektronski pošti na info@elektro-celje.si lahko naši uporabniki oddajajo vloge za: izdajo projektnih pogojev in mnenja k projektni dokumentaciji (vloge in priloge); izdajo soglasja za priključitev (vloge in priloge); priključitev in uporabo sistema (vloge brez prilog).
Preberi več
10. 2. 2020

Prekinjena oskrba z električno energijo na distribucijskem omrežju Elektra Celje - ponedeljek, 10. 2. 2020

Odjemalce Elektra Celje obveščamo, da je zaradi posledic neurja z močnimi sunki vetra prišlo do poškodb elektrodistribucijskega omrežja Elektra Celje.
Preberi več
6. 2. 2020

Prekinjena oskrba z električno energijo na distribucijskem območju Elektra Celje

Odjemalce Elektra Celje obveščamo, da je zaradi posledic neurja z močnimi sunki vetra, že v torek prišlo do poškodb na elektrodistribucijskem omrežju Elektra Celje, kjer je močan veter podiral drevesa na električne vode. Po že odpravljeni napaki in ponovni vzpostavitvi oskrbe z električno energijo, je ponovno prišlo do okvar na omrežju, ki so posledica vetra.
Preberi več
4. 2. 2020

Prekinjena oskrba z električno energijo na območju distribucijske enote Krško

Odjemalce Elektra Celje obveščamo, da je zaradi posledic neurja z močnimi sunki vetra prišlo do poškodb elektrodistribucijskega omrežja na območju Elektra Celje, Distribucijska enota Krško. Ob 15. uri je brez oskrbe z električno energijo bilo 2.886 odjemalcev. Najhuje je v okolici Krškega, Brežic in Dobove, Kostanjevice na Krki in Podbočja. Na terenu so vse elektromontažne ekipe Elektra Celje, ki se trudijo čim prej odpraviti okvare na daljnovodih. Odjemalci bodo ponovno priključeni v distribucijsko omrežje ali pa bodo napajani preko agregatov tekom popoldneva. Vse naše uporabnike, katerih oskrba z električno energijo je bila zaradi neurja prekinjena, prosimo za razumevanje. Elektro Celje d. d.
Preberi več
22. 11. 2019

Elektro Celje med dobitniki za najboljše letno poročilo za leto 2018

Na tradicionalni podelitvi nagrad Financ za najboljša letna poročila je Elektro Celje prejelo nagrado za najboljše računovodsko poročilo.
Preberi več
19. 11. 2019

Poziv k nezavezujočemu zbiranju zavezujočih ponudb za stanovanje na Vojkovi ulici v Celju

Družba Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje, ki jo zastopa predsednik uprave mag. Boris Kupec se je odločila za prodajo nepremičnega premoženja - stanovanje na Vojkovi ulici v Celju.
Preberi več