Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice

22. 5. 2020

Sklic 25. skupščine Elektra Celje, d.d.

Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Celje, d.d., uprava sklicuje 25. skupščino družbe ELEKTRO CELJE, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, 24. junija 2020 ob 9.00, na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).
Preberi več
8. 5. 2020

11. 5. 2020 odpiramo informacijske pisarne

Uporabnike Elektra Celje obveščamo, da s ponedeljkom, 11. 5. 2020 odpiramo informacijski pisarni Elektra Celje d. d. in ECE d. o. o.
Preberi več
4. 5. 2020

Mag. Boris Kupec 1. 5. 2020 nastopil drugi mandat predsednika uprave Elektra Celje

Prvega maja 2020 je mag. Boris Kupec nastopil drugi štiri letni mandat predsednika uprave delniške družbe Elektro Celje. Skupino poleg obvladujoče družbe Elektro Celje sestavljata še odvisni družbi ECE, d. o. o., ki je dobavitelj električne energije in drugih energentov ter Elektro Celje OVI d. o. o., ki je proizvajalec električne energije in ponudnik storitev inženiringa. Skupina zaposluje več kot 700 zaposlenih, cilj skupine pa je zagotavljati varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z električno energijo, energetskimi storitvami po tržnih načelih in načelih trajnostnega razvoja, ob upoštevanju učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja.
Preberi več
10. 4. 2020

Nadzorniki Elektra Celje sledijo priporočilu Slovenskega državnega holdinga

Družba Elektro Celje d.d. je prejela vsa pisna soglasja članov nadzornega sveta o strinjanju s priporočilom, ki ga je izdal Slovenski državni holding d.d. 1. 4. 2020.
Preberi več
9. 4. 2020

Nemotena preskrba z elektriko tudi v novih razmerah

Slovenske družbe za distribucijo električne energije so se takoj organizirano odzvale na krizne razmere, v katerih smo se znašli zaradi koronavirusa. Ključne operativne kadre v distribucijskih centrih vodenja so razporedili v ločene skupine in na različne lokacije, da je tveganje za okužbo minimalno. Sprejeli so tudi ukrepe za morebitno izmenjavo le teh med podjetji, rezervne ekipe so doma v samoizolaciji. Natančno so organizirali ekipe, ki delajo na terenu, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Da bodo uporabniki lažje premostili to težko obdobje, bodo računi za električno energijo v naslednjih treh mesecih nižji, odklope pa bodo izvajali v minimalnem obsegu, če res ne bo možno najti druge rešitve.
Preberi več
31. 3. 2020

Obvestilo končnim uporabnikom sistema

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19): - je Vlada RS izdala odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE SPTE) za uporabnike na vrsti odjema gospodinjstvo in ostali odjema na nizki napetosti brez merjenja moči električne energije, za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020, - je Agencija za energijo z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine, in sicer za uporabnike na vrsti odjema gospodinjstvo in ostali odjem na nizki napetosti brez merjenja moči, ne bo obračunana tarifna postavka za obračunsko moč, za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020, - je Vlada RS je izdala Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur.l.RS 36/2020) na podlagi katerega se, do preklica oz. najkasneje do 1. julija 2020, ne izvaja osebnega vročanja soglasij za priključitev objektov in naprav na elektro distribucijsko omrežje na podlagi 87. člena ZUP-1, razen v nujnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost idr.
Preberi več
30. 3. 2020

Elektro Celje z donacijo pristopilo na pomoč Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah

V Elektru Celje smo sprejeli odločitev, da podelimo donacijo Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Donacija je namenjena nakupu zaščitne opreme, ki jo zdravstveni delavci in zaposleni nujno potrebujejo za varnejše nudenje oskrbe pri okužbi COVID-19.
Preberi več
24. 3. 2020

Obvestilo uporabnikom: prilagojeni delovni procesi

Zaradi aktualnih razmer v državi in sprejetih nujnih ukrepih o prepovedi zbiranja in gibanja ter omejitvi dostopa, Vas obveščamo, da smo od 23. marca 2020 do preklica prilagodili delovne procese, zaradi česar bo prišlo do vsebinske okrnjenosti nekaterih procesov ali njihovega časovnega zamika. Prav tako bodo tudi storitve, povezane z uporabniki omrežja, temu ustrezno potekale v prilagojeni obliki.
Preberi več
23. 3. 2020

Olajšave za obračunsko moč in prispevek OVE+SPTE

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Preberi več
23. 3. 2020

Agencija za energijo znižala omrežnino za gospodinjske in male poslovne odjemalce

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) je Agencija za energijo z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine. Za obdobje od 1. marca do 31. maja 2020 se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ne bo obračunala tarifna postavka za obračunsko moč, oziroma bo cena za to postavko 0,00 evrov/kW. Ukrep je bil uveljavljen v petek, 20. marca 2020, v Uradnem listu št. 31.
Preberi več