Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje

Za vse spodaj navedene procese priključitve na distribucijsko omrežje velja enotna vloga:

Enotna vloga (369 KB)

Novo soglasje za priključitev

Elektro Celje, d.d., bo soglasje za priključitev izdalo na podlagi pisne vloge vlagatelja. Postopek za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje se vodi po upravnem postopku.


1. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje za nove gradnje je potrebno priložiti idejno zasnovo ali idejni projekt objekta, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov.


2. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje za elektrifikacijo obstoječih objektov je potrebno priložiti redni izpisek iz Zemljiške knjige oziroma dokazilo o lastništvu objekta, ki se bo priključil na distribucijsko električno omrežje, kar mora biti datirano v okviru datuma vložitve vloge (v kolikor je lastnikov predmetne nepremičnine več, morajo le-ti podati pisno izjavo, da se strinjajo z izdajo soglasja za priključitev. Izjava mora biti overjena z strani notarja ali Upravne enote) in načrt parcele ali katastrski načrt.

Sprememba soglasja na priključitev

V primerih (povečanje ali zmanjšanje priključne moči, sprememba odjemne skupine ipd…) bo Elektro Celje, d.d. izdalo novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.


Dokument bo izdan na osnovi pisne vloge vlagatelja za spremembo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.


Postopek za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje se vodi po upravnem postopku.


K vlogi za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje je potrebno priložiti redni izpisek iz Zemljiške knjige oziroma dokazilo o lastništvu predmetnega objekta za katerega se izdaja soglasje za priključitev, kar mora biti datirano v okviru datuma vložitve vloge (v kolikor je lastnikov predmetne nepremičnine več, morajo le-ti podati pisno izjavo, da se strinjajo z izdajo soglasja za priključitev. Izjava mora biti overjena s strani notarja ali Upravne enote) in načrt parcele ali katastrski načrt ter zadnji odrezek od računa za plačilo električne energije.

Soglasje za priključitev za določen čas

V primerih priključitve gradbišč, javnih prireditev…ipd, bo Elektro Celje, d.d., izdalo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje za določen čas.


Dokument bo izdan na osnovi pisne vloge vlagatelja za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje za določen čas.


K vlogi je potrebno priložiti načrt-shemo prostora z vrisano priključno električno omarico (za gradbišča je potrebno k vlogi priložiti tudi veljavno gradbeno dovoljenje) in navesti čas trajanja gradnje, prireditve…ipd.


Elektro Celje, d.d. lahko v postopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje, zahteva dodatna dokazila ali projektno dokumentacijo v kolikor se ugotovi, da je to potrebno za izdajo določenega akta.