Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Soglasje za priključitev

Za vse spodaj navedene procese priključitve na distribucijsko omrežje velja enotna vloga.


Vlogo lahko oddate tudi preko elektronske pošte na naslov: info@elektro-celje.si

ENOTNA VLOGA_DEC-2023.pdfEnotna vloga (196 KB)

Novo soglasje za priključitev

Elektro Celje, d.d., bo soglasje za priključitev izdalo na podlagi pisne vloge vlagatelja. Postopek za izdajo soglasja za priključitev se vodi po upravnem postopku.

 

1. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev  za nove gradnje je potrebno priložiti idejno zasnovo ali idejni projekt objekta, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov.

 

2. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev za elektrifikacijo obstoječih objektov je potrebno priložiti redni izpisek iz zemljiške knjige, ki izkazuje lastništvo nepremičnine v korist vlagatelja. Zemljiškoknjižni izpis mora biti datiran v okviru datuma vložitve vloge. V kolikor je lastnikov zadevne nepremičnine več, morajo le-ti podati pisno izjavo, da se strinjajo z izdajo soglasja za priključitev. Priložiti je še potrebno načrt parcele ali katastrski načrt.

 

Sprememba soglasja na priključitev

V primerih (povečanje ali zmanjšanje priključne moči, sprememba odjemne skupine ipd…) bo Elektro Celje, d.d. izdalo novo soglasje za priključitev.

 

Dokument bo izdan na osnovi pisne vloge vlagatelja za spremembo soglasja za priključitev.

 

Postopek za izdajo soglasja za priključitev se vodi po upravnem postopku.

 

K vlogi za izdajo soglasja za priključitev za elektrifikacijo obstoječih objektov je potrebno priložiti redni izpisek iz zemljiške knjige, ki izkazuje lastništvo nepremičnine v korist vlagatelja. Zemljiškoknjižni izpis mora biti datiran v okviru datuma vložitve vloge. V kolikor je lastnikov zadevne nepremičnine več, morajo le-ti podati pisno izjavo, da se strinjajo z izdajo soglasja za priključitev. Priložiti je še potrebno načrt parcele ali katastrski načrt.

 

Soglasje za priključitev za določen čas

V primerih priključitve gradbišč, javnih prireditev…ipd, bo Elektro Celje, d.d., izdalo soglasje za priključitev za določen čas.

 

Dokument bo izdan na osnovi pisne vloge vlagatelja za izdajo soglasja za priključitev za določen čas.

 

K vlogi je potrebno priložiti načrt-shemo prostora z vrisano priključno električno omarico (za gradbišča je potrebno k vlogi priložiti tudi veljavno gradbeno dovoljenje) in navesti čas trajanja gradnje, prireditve…ipd.

 

Elektro Celje, d.d. lahko v postopku izdaje soglasja za priključitev, zahteva dodatna dokazila ali projektno dokumentacijo v kolikor se ugotovi, da je to potrebno za izdajo določenega akta.

 

Samooskrba z električno energijo