Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Smernice k OPN, OPPN ali PUP

Elektro Celje, d.d. bo smernice k OPN, OPPN, ali PUP, izdalo na podlagi pisne vloge. V primeru priprave OPN je potrebno pridobiti splošne smernice, na zahtevo občine ali pripravljalca prostorskega akta pa še posebne smernice.


Vlogo je potrebno izpolniti z vsemi podatki v smislu opisa prostorskega akta in priložiti situacijski načrt prostorskega akta z vrisom, vrsto in namembnostjo objektov. Prav tako je potrebno navesti število objektov, predvideno priključno moč [kW] objektov, vrisano obstoječo komunalno infrastrukturo in predvideno leto začetka realizacije prostorskega akta.