Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Pregled priključka in merilnega mestaPriključitev elektroenergetskih objektov uporabnika na distribucijsko elektroenergetsko omrežje lahko izvede le pooblaščeni predstavnik Elektro Celje, d.d., (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik), to je praviloma prevzemnik merilnega mesta.


Vlogo za priključitev in dostop prejme prevzemnik merilnega mesta. Prevzemnik pregleda Vlogo za priključitev in dostop, priloge in s strani Elektro Celje, d.d., izdane dokumente za predmetno priključitev ter preveri izpolnjevanje finančnih pogojev iz pogodbe o priključitvi.


V primeru nepopolne in/ali nepravilno izpolnjene vloge oziroma neizpolnjevanja finančnih pogojev prevzemnik vlagatelja (uporabnika) pisno pozove, da odpravi nepravilnosti ali dopolni vlogo oziroma izpolni finančne pogoje. Čas in način poziva mora biti evidentiran.Prevzemnik si, v primeru popolne vloge, pripravi pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in tudi vso potrebno dokumentacijo za potrebe obračuna uporabe omrežja tako, da jo ob priključitvi dopolni samo z morebiti manjkajočimi podatki (podatki o merilno krmilnih napravah, obračunska moč, povprečna letna poraba, … ).


Odjemalec mora k vlogi za priključitev in dostop priložiti kopijo veljavne pogodbe o dobavi el. energije.


Pred priključitvijo objekta prevzemnik preveri skladnost priključka in merilnega mesta s priloženo dokumentacijo in s strani Elektra Celje, d.d. izdanih dokumentov za predmetno priključitev.


Preveri tudi izjavo izvajalca inštalacijskih del, da je inštalacija pripravljena za priključitev in da je uporabnik seznanjen, da mora ravnati z napravami, kot da so pod napetostjo.


Če prevzemnik ugotovi, da priključek in/ali merilno mesto ne izpolnjujeta vseh pogojev za priključitev (odstopanja od pogojev, določenih v SZP, odstopanja izvedbe priključka od pridobljene projektne dokumentacije za izvedbo priključka, … ), ali ni pridobljena oziroma predložena vsa potrebna dokumentacija, zavrne priključitev.