Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Pozitivno mnenje k OPN, OPPN ali PUP

Izdelovalec prostorskega akta mora upoštevati in izpolniti pogoje predpisane v smernicah in s pisno vlogo zaprositi za izdajo pozitivnega mnenja k prostorskemu aktu (velja za OPPN ali PUP). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti predlog prostorskega akta, strokovne podlage in zbirno situacijo komunalnih naprav in napeljav v pisni in elektronski obliki na zgoščenki (v doc in dwg ali shp formatu).

V primeru OPN si je potrebno na podlagi pisne vloge in osnutka občinskega prostorskega načrta pridobiti »prvo mnenje«, in na podlagi usklajenega predloga občinskega prostorskega načrta »drugo mnenje«