Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Nadzor nad izgradnjo priključka

Izpolnitev obveznosti iz Pogodbe o priključitvi na distribucijsko omrežje je pogoj za začetek postopka priključevanja na distribucijsko omrežje.


O nameravanem začetku kakršnihkoli del na priključku mora uporabnik podati pisno obvestilo (vlogo) najmanj osem dni pred začetkom del na pristojno nadzorništvo. Uporabnik lahko začne z izgradnjo priključka v skladu s pogodbo o priključitvi, vendar ne prej, kot 8 dni po obvestitvi pristojnega nadzorništva o začetku del.


Elektro Celje, d.d., izvaja nadzor (preverja ustreznost izvedbe, vgrajene opreme, itd.) pri gradnji, spremembi in pri rekonstrukciji priključka. Če priključek ne izpolnjuje tehničnih pogojev za priključitev ali če gre za odstopanje od pogojev, določenih v projektni dokumentaciji in v soglasju za priključitev, Elektro Celje, d.d. pred priključitvijo v pisni obliki naloži uporabniku izvedbo dodatnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.


Uporabnik mora po končanju del posredovati Elektro Celje, d.d., pisno izjavo nizvajalca skladnosti izvedenih del z zahtevami soglasja za priključitev in veljavnih predpisov.


Če priključek ne postane del distribucijskega omrežja (osnovno sredstvo Elektra Celje, d.d.), mora uporabnik pred sklenitvijo Pogodbe o priključitvi ali v procesu izgradnje priključka z izvajalcem, registriranim za dejavnost, s katero se izvaja vzdrževanje omrežij, skleniti pogodbo, s katero se dogovorita o vzdrževanju priključka. Pogodbo o vzdrževanju mora imeti uporabnik sklenjeno ves čas veljavnosti soglasja za priključitev in pogodbe o priključitvi. Uporabnik, ki je lastnik priključka, je dolžan skleniti aneks k pogodbi o priključitvi, s katerim postane priključek del distribucijskega omrežja, kadar je to potrebno zaradi priključitve novih uporabnikov.


Prav tako je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • Notarsko overjen izvod Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za parcele preko katerih bo potekala trasa nizkonapetostnega priključka,
 • Soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekala trasa nizkonapetostnega priključka,
 • Projekt izvedenih del PID za priključek z vsemi vezalnimi shemami in geodetskim posnetkom trase priključka v vseh prostorskih dimenzijah v pisni in elektronski obliki (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka). Geodetski posnetek ni potrebno predložiti, če priključek zgradi Elektro Celje, v nasprotnem primeru pa izjavo in geodetski posnetek zagotovi izvajalec izgradnje priključka,
 • S strani Elektra Celje, d.d., pregledan in potrjen izvod projekta nizkonapetostnega priključka.

  Sledi terenski ogled z namenom uskladitve morebitnih odstopanj od projektne dokumentacije, oz. pogojev Soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.
  Dela na priključku lahko izvaja pravna oseba z ustrezno registracijo. Priporočamo pridobitev ponudb različnih ponudnikov med katerimi naj bo tudi Elektro Celje, d.d..
  V fazi izgradnje priključka naj bodoči odjemalec pridobi Pogodbo o dobavi električne energije


   

  Vloge lahko oddate tudi preko elektronske pošte na naslov: info@elektro-celje.si