Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Izvedba priključitve

V kolikor uporabnik potrebuje električno energijo na objektu za izvedbo funkcionalnih oziroma zagonskih preizkusov in meritev, je možno na osnovi Izjave za začasni priklop objekt priključiti na distribucijsko omrežje za izvedbo funkcionalnih oziroma zagonskih preizkusov in meritev, za dobo do treh dni. Za varnostne ukrepe v objektu v času teh preizkusov je zadolžen izvajalec elektroinstalacij. V tem primeru si mora uporabnik pridobiti soglasje elektroenergetskega inšpektorja.

Postopek se zaključi z izvajanjem prevzema in priključitve merilnega mesta, kjer pooblaščeni predstavnik podjetja - prevzemnik na samem merilnem mestu, preverja skladnost zahtev iz Soglasja za priključitev. Izpolniti je potrebno še obrazec Prijava za priklop na distribucijsko omrežje, ki vsebuje: izjavo lastnika objekta, izjavo izvajalca elektroinštalacijskih del, ki je izvedel notranjo električno inštalacijo (v objektu) in izjavo Elektro Celje, d.d., kdaj in kdo je priključil objekt na električno omrežje; prijava mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana.

Na merilnem mestu se pred priklopom preveri:

  • ustreznost merilne naprave,
  • ustreznost omejevalca toka, ki je obračunski element,
  • delovanje predpisanega zaščitnega ukrepa pred previsoko napetostjo dotika,
  • ostale zahteve iz Soglasja za priključitev.

Skupaj z uporabnikom se oceni višina bodoče mesečne porabe električne energije, ki se jo zaračunava v akontacijah do prvega rednega odčitavanja števca za obračun električne energije.


Sledi podpis pogodbe o uporabi sistema.


V kolikor so izpolnjeni tehnično varnostni pogoji merilnega mesta in el. inštalacije ter zagotovljeni vsi potrebni dokumenti prevzemnik, vstavi glavno varovalko in s tem je merilno mesto priklopljeno. Priklop merilnega mesta se praviloma izvede skupaj s prevzemom merilnega mesta.