Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Informacija o možnosti priključitve proizvodnega vira

V družbi Elektro Celje imamo v zadnjem obdobju zaradi povečanega števila vlog za izdajo soglasij za priključitev proizvodnih virov, povečan obseg dela. Ker nove vloge prihajajo dnevno in se posledično razmere glede možnosti priključevanja novih proizvodnih virov na posameznem območju hitro spreminjajo, smo sprejeli odločitev, da ne moremo izdajati informacij o možnosti priključitve proizvodnega vira za elektrarne moči manjših od 50 kW. To odločitev utemeljujemo z dejstvom, da bi lahko bila takšna informacija za naše uporabnike, zaradi hitro se spreminjajočih razmer, zavajajoča.  


Elektro Celje, d. d. bo na podlagi pisne Enotne vloge za izdajo soglasja za priključitev, naredilo analizo o možnosti priključitve in vlagatelja obvestilo o pogojih in morebitnih tehničnih rešitvah.V kolikor se bo enotna vloga za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave EE/naprave za individualno samooskrbo/naprave za skupnostno samooskrbooddala preko elektronske pošte na naslov info@elektro-celje.si, vložnik enotne vloge soglaša s načinom vročanja dokumentov skladno s 2. odstavkom 42 člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23.7.2021 in zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A), uradni list RS, št. 189/21 z dne 3.12.2021) kateri predpisuje, da se  sklep vroči  v elektronski predal naslovnika, ki je bil naveden v enotni vlogi, ne glede na to ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE).


Enotna vloga (195 KB)