Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Zasilna oskrba

SODO samodejno in nemudoma zagotovi zasilno oskrbo odjemalcem skladno s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.


SODO po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe o dobavi, ki nastopi kot posledica nesolventnosti dobavitelja, nemudoma pisno obvesti prizadete odjemalce o upravičenosti do zasilne oskrbe, o začetku njenega izvajanja, o pogojih in o ceni za tako dobavo električne energije.


Če nima dobavitelja, SODO zagotovi zasilno oskrbo tudi na zahtevo:

  • gospodinjskega odjemalca;
  • odjemalca, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost in ima manj kot 50 zaposlenih ter letni promet manjši od 10 milijonov EUR.

Zasilna oskrba traja največ 60 dni od dneva začetka dobave pod pogoji zasilne oskrbe. Pred iztekom roka mora odjemalec ponovno zaprositi za zasilno oskrbo.


V primeru, ko odjemalec nima dobavitelja, ker mu je dotedanji dobavitelj odpovedal pogodbo o dobavi zaradi neporavnanih obveznosti za uporabo omrežja in je o tem obvestil SODO, odjemalec ni upravičen do zasilne oskrbe.


Cenik s cenami električne energije za zasilno oskrbo določi SODO skladno z Energetskim zakonom.

Veljavni cenik najdete na povezavi https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo