Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Zasilna oskrba

SODO samodejno in nemudoma zagotovi zasilno oskrbo odjemalcem skladno s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.

 


SODO po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe o dobavi, ki nastopi kot posledica nesolventnosti dobavitelja, nemudoma pisno obvesti prizadete odjemalce o upravičenosti do zasilne oskrbe, o začetku njenega izvajanja, o pogojih in o ceni za tako dobavo električne energije.

 


Če nima dobavitelja, SODO zagotovi zasilno oskrbo tudi na zahtevo:

- odjemalca gospodinjskega odjema;

- malega poslovnega odjemalca (s priključno močjo manjšo od 41 kW).


Zasilna oskrba se izvaja nedoločen čas ob pogoju, da se sprotno poravnavajo vse zapadle obveznosti iz naslova izvajanja zasilne oskrbe.

 


Cenik s cenami električne energije za zasilno oskrbo določi SODO skladno z Energetskim zakonom.


Veljavni cenik najdete na povezavi https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo