Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Pogodba o uporabi sistema

Proizvajalec lahko oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, odjemalec pa lahko odjema električno energijo iz distribucijskega omrežja, če imata sklenjeno pogodbo o uporabi sistema.


SODO je  dne 1. 3. 2021 predpisal Določila splošnega dela pogodbe o uporabi sistema, ki so sestavni del Pogodbe o uporabi sistema.V skladu z aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja (Ur. list RS št. 66/2015) in določili sklenjene pogodbe o uporabi sistema, je uporabnik dolžan izvajalcu nalog ELES, d.o.o. mesečno plačevati ceno za uporabo omrežij.

Skupni cenik omrežnin in prispevkov

Odjemalec je praviloma imetnik soglasja za priključitev, to je lastnik odjemnega oz. merilnega mesta in podpisnik pogodbe ter plačnik. V primeru da to ni, mora na zahtevo dobavitelja za sklenitev pogodbe predložiti soglasje imetnika soglasja za priključitev v skladu s pogoji operaterja, sicer je odgovoren za vso nastalo škodo. Odjemalec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, izrecno dovoljuje, da lahko dobavitelj v primeru neplačanih obveznosti obvešča tudi imetnika soglasja za priključitev, ki ostaja solidarno odgovoren za vse nastale obveznosti. Imetnik soglasja za priključitev je dolžan posredovati vse podatke o plačniku, s katerimi razpolaga.


Več informacij poiščite na spletni strani SODO.


Pogodba o uporabi sistema se sklepa z imetnikom soglasja za priključitev. Pogodba se sklene posebej za vsako prevzemno-predajno mesto, za katero ima imetnik soglasje za priključitev in se sklene pred pričetkom oddaje ali odjema električne energije v ali iz distribucijskega omrežja ali ob spremembi parametrov pogodbe o uporabi sistema.


Uporabnik sistema je, v času veljavnosti pogodbe, dolžan posredovati vse nastale spremembe pri uporabniku sistema, ki se nanašajo na to pogodbo, najkasneje v tridesetih dneh po nastali spremembi.