Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Merilne naprave in merjenje električne energije

Merilne naprave

Merilne naprave uporabnika morajo biti tehnološko usklajene z merilnim sistemom izvajalca nalog SODO, ki v soglasju za priključitev določi vrsto, tip in razred točnosti merilnih in krmilnih naprav ter mesto in način njihove namestitve. Vrsto in tip merilne, krmilne in komunikacijske opreme na merilnih mestih določa nabor merilne opreme.


Stroške nakupa, namestitve števcev in pripadajoče merilne opreme ob prvi namestitvi plača imetnik soglasja za priključitev.


Stroške vzdrževanja števcev električne energije in pripadajoče merilne opreme nosi SODO.


Števci morajo biti vgrajeni na vidno in za uporabnika ter od SODO pooblaščenim ljudem stalno dostopno mesto.


V nasprotnem primeru je treba na stroške imetnika soglasja za priključitev zagotoviti daljinsko odčitavanje z uporabo drugih tehnologij. Strošek zajema merilnih podatkov nosi SODO.


Merilne naprave na prevzemno-predajnih mestih pri uporabnikih s priključno močjo nad 41 kW oziroma z nazivno jakostjo omejevalca toka nad 3 x 63 A, morajo biti izvedene tako, da se zagotavlja:

 • merjenje in registracijo četrturnih vrednosti delovne in jalove energije;
 • prikaz obračunskih vrednosti;
 • daljinski prenos podatkov do SODO.

Potrebna oprema na merilnem mestu:

 • ustrezen multifunkcijski števec;
 • merilni transformatorji;
 • ustrezna komunikacijska naprava;
 • zagotovljena komunikacija za prenos merilnih podatkov.

Potrebna oprema v merilnem centru:

 • sistem za zajemanje merilnih podatkov;
 • baza merilnih podatkov;
 • orodja za obdelavo in posredovanje podatkov.

SODO pri uporabnikih s priključno močjo 41 kW ali manj navadno meri le delovno energijo. Merilna mesta morajo biti opremljena z merilnimi napravami, ki zagotavljajo:

 • merjenje in registracijo delovne energije;
 • lokalni prikaz obračunskih vrednosti.

Potrebna oprema na merilnem mestu:

 • ustrezni števec z merjenjem in prikazom delovne energije.