Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Novice - 2022

20. 12. 2022

Obvestilo velikim poslovnim odjemalcem glede neupravičenega odjema

Vse velike poslovne odjemalce električne energije ponovno pozivamo k pravočasni sklenitvi pogodb o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, torej še pred koncem leta 2022. Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta namreč tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji. S sklenjeno pogodbo o dobavi si odjemalci zagotovijo zanesljivo dobavo električne energije, hkrati pa se izognejo dodatnim stroškom, do katerih lahko pride, če pogodbe pravočasno niso sklenjene. Posebej opozarjamo na neupravičen odjem in zato podajamo nekaj pojasnil.
Preberi več
9. 12. 2022

Poziv velikim poslovnim odjemalcem: zadnji dnevi za sklenitev pogodb

Velike poslovne odjemalce želimo spodbuditi, da se čim prej v decembru 2022 odzovejo na pozive dobaviteljev in sklenejo pogodbo o dobavi. Tudi če bodo odjemalci prejeli obvestilo o odklopu zaradi poteka pogodbe o dobavi električne energije, še vedno lahko do konca decembra 2022 sklenejo pogodbo in se s tem izognejo odklopu. V nasprotnem primeru bodo dobavitelji sprožili postopke za odklop tistih merilnih mest, za katere pogodbe ne bodo sklenjene. Da se to ne bi zgodilo, naj odjemalci vložijo vse napore, da sklenejo pogodbo z dobaviteljem.
Preberi več
26. 10. 2022

Vabilo k izkazu interesa za nakup poslovnih deležev v družbi Stelkom

Družbe Elektro Celje d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d., Elektro Primorska d. d. in HSE d.o.o. so imetnice poslovnih deležev v družbi Stelkom - telekomunikacije in storitve d.o.o.
Preberi več
26. 10. 2022

ZAPOSLUJEMO

Prijavite se na razpisana delovna mesta, ki zraven kariernega razvoja, rednega plačila in mnogih drugih ugodnosti, nudijo delo v motiviranem in uspešnem kolektivu.
Preberi več
21. 10. 2022

Zaposlujemo

Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za obratovanje in razvoj – Služba za razvoj, objavljamo razpis za dve prosti delovni mesti RAZVOJNI INŽENIR II (m/ž) za delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika
Preberi več
7. 10. 2022

Pot v nizkoogljično prihodnost bo zelo zahtevna

Do leta 2050 bo morala večina energije, ki se porabi v EU, izvirati iz obnovljivih virov. Cilj Evrope za leto 2030 je, da skoraj podvoji delež obnovljivih virov energije, ki je v letu 2020 znašal 22,5 %, na 40 %. »To pred distribucijski sistem EU prinaša zelo velike izzive, tudi v Sloveniji,« pravijo v Gospodarsko interesnem združenju distribucije električne energije (GIZ DEE).
Preberi več
4. 10. 2022

Aplikacija SODOKart nastala ob sodelovanju družbe SODO in vseh petih elektrodistribucijskih podjetij

Spletna aplikacija SODOKart, ki jo je družba SODO d. o. o. pripravila ob sodelovanju vseh petih elektrodistribucijskih podjetij, omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kW) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje, kar ne vključuje priključevanja proizvodnih naprav za individualno samooskrbo, ki se priključujejo na notranje omrežje uporabnikov sistema.
Preberi več
12. 9. 2022

7. strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2022

Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so ponovno združili moči in organizirali že sedmo strateško konferenco elektro distribucije Slovenije. Na letošnji konferenci z naslovom »Gradimo zeleno prihodnost« so tuji in slovenski gostje v ospredje postavili trajnost in z njo povezane izzive, ki so pred nami na področju zelene prihodnosti.
Preberi več
29. 6. 2022

Sklepi 27. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje, d. d.

Na današnji 27. redni seji skupščine Elektra Celje, d. d., ki je potekala na sedežu družbe v Celju, so se delničarji seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Celje v letu 2021 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.
Preberi več
27. 6. 2022

RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE 2022/2023

V družbi Elektro Celje, d. d. želimo v svoj kolektiv pridobiti mlade in ambiciozne mlade upe, ki bodo nekoč lahko pripomogli k razvoju in napredku podjetja. Zato za šolsko oz. študijsko leto 2022/2023 razpisujemo kadrovske štipendije, na katere se lahko prijavijo uspešni dijaki in študentje, ki svoje znanje pridobivajo na področju ELEKTROTEHNIKE, ENERGETIKE ali INFORMATIKE.
Preberi več