Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Novice - 2021

22. 12. 2021

Obvestilo odjemalcem dobaviteljev Telekom in Involta

Vsem odjemalcem, ki imate še vedno sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z dobaviteljem Telekom, d.d. in ste imeli sklenjene pogodbe z Involto, d.o.o., svetujemo, da čim hitreje preverite ponudbe na trgu z električno energijo in sklenete pogodbo o dobavi električne energije z novim dobaviteljem.
Preberi več
17. 12. 2021

Obvestilo za odjemalce družbe INVOLTA, d. o. o.

Obveščamo vas, da je 15. 12. 2021, Borzen, d. o. o. v vlogi operaterja trga, na podlagi 38. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) članu bilančne sheme družbi INVOLTA, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, z dnem 16. 12. 2021 (datum dobave) odpovedal bilančno pogodbo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti skladno z določbami bilančne pogodbe.
Preberi več
13. 12. 2021

Izstop družbe Telekom Slovenije d.d. iz bilančne sheme in morebiten nastop zasilne oskrbe

Operater trga z elektriko, družba BORZEN d. o. o. je, skladno z 2. odstavkom 222. člena SONDSEE, distribucijskega operaterja obvestila o izstopu družbe Telekom Slovenije d. d. iz bilančne sheme in o morebitnem nastopu zasilne oskrbe končnim odjemalcem družbe Telekom Slovenije, d. d., ki ne bodo pravočasno izvedli menjave dobavitelja.
Preberi več
1. 12. 2021

Informiranje o postopkih, vezanih na izstop družbe Telekom Slovenije d. d. s trga dobave električne energije

https://sodo.si/sl/objave/informiranje-o-postopkih-vezanih-na-izstop-druzbe-telekom-slovenije-d-d-iz-trga-dobave-elektricne-energije
Preberi več
21. 10. 2021

Elektro Celje aktivno sodelovalo na 15. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Od 19. oktobra do 21. oktobra 2021 je v Laškem potekala 15. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, na kateri so aktivno sodelovali in se predstavili z referati tudi naši sodelavci.
Preberi več
14. 10. 2021

V lastništvo ECE, energetska družba, d.o.o. vstopa strateški partner HSE d.o.o.

Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, je v četrtek, 14. oktobra 2021, z nakupom 51-odstotnega deleža ECE, energetske družbe, d.o.o., tudi uradno vstopil na maloprodajni trg električne energije. Združeno znanje obeh podjetij slovenskim končnim odjemalcem prinaša novega partnerja pri zagotavljanju sodobnih in konkurenčnih energetskih produktov in storitev.
Preberi več
8. 10. 2021

Obvestilo za odjemalce električne energije

Odjemalce električne energije obveščamo, kako ravnati v primeru, če bi vaš dobavitelj električne energije zaradi spremenjenih okoliščin na trgu z elektriko odpovedal pogodbo o dobavi elektrike zaradi razlogov, ki so nastali na strani izbranega dobavitelja.
Preberi več
6. 10. 2021

Elektro Celje predstavilo prvi baterijski sistem slovenskega proizvajalca integriranega v distribucijsko omrežje Elektra Celje

Modularni baterijski hranilnik električne energije AMBER je zasnovan na najnovejši tehnologiji baterij, sistema za upravljanje z baterijo (BMS), pretvornikov in naprednim krmilnim sistemom, ki podpira učinkovito obratovanje OVE, distribucijskega omrežja, industrijskih porabnikov in mikro omrežij, lahko pa služi kot podpora pri regulaciji frekvence in napetosti oziroma kvaliteti električne energije. Razvojno inovativni projekt AMBER se ukvarja z napredno uporabo baterijskega hranilnika električne energije integriranega v distribucijsko omrežje Elektra Celje, neposredno za izboljšanje obratovanja in zanesljivosti napajanja distribucijskega omrežja. Elektro Celje je vodilni partner na projektu, ki organizira in koordinira planiranje, izvedbo in preostale aktivnosti. Elektro Celje je skupaj s projektnim partnerjem C&G d.o.o. Ljubljana umestilo BHEE v elektroenergetsko omrežje, integracijo, pilotske teste in analitiko pridobljenih podatkov. Podjetje C & G d. o. o. Ljubljana je skupaj s partnerji Tab d. d., Prinsis d. o. o. in Sipro inženiring d. o. o. razvilo baterijski sistem AMBER. V okviru projekta so bile razvite programske storitve, monitoring in krmilni sistem za upravljanje BHEE v namen testiranja sistemske prožnosti in zagotavljanja kvalitetnejšega napajanja v lokalnem omrežju skupaj s podjetjem Mega M d.o.o. V okviru naprednih integracij bo C&G razvil in implementiral programski vmesnik, ki bo Elektro Celju omogočal integracijo, daljinski nadzor in vodenje BHEE z uporabo naprednega ADMS sistema, iz distribucijskega centra vodenja. Dobra praksa družbe Elektro Celje na področju obratovanja in zagotavljanja zanesljivega napajanja omrežja običajno vključuje povečanje energetske zmogljivosti omrežja z graditvijo novih vodov, kabliranjem omrežja, vzdrževanjem daljnovodnih tras, postavitvijo novih stikalnih elementov v ključnih točkah omrežja, itd. V zadnjem času pa se s širšo uvedbo digitalizacije v podjetju in novimi raziskovalnimi projekti postavlja vprašanje ali lahko podobne učinke dosežemo tudi z ukrepi v konceptu pametnih omrežij, katere lahko spremljajo manjši stroški implementacije. Skozi projekt AMBER in tehnologijo baterijskih hranilnikov električne energije želimo preizkusiti možnost zniževanja koničnih obremenitev, saj se zavedamo, da bodo omrežni baterijski hranilniki kmalu masovno prodrli na trg sistemskih storitev. Menimo, da je vključitev in testiranje teh tehnologij skupaj z močnimi orodji za monitoring in vodenje distribucijskega omrežja, kot je npr. ADMS, ključnega pomena za kvalitetno izvajanje sistemskih storitev skupaj z njihovimi ponudniki. V projektu AMBER želimo poleg testiranja zmanjševanja konic, preizkusiti tudi podatkovno integracijo med BHEE in naprednim ADMS sistemom za potrebe proženja aktivacij fleksibilnosti. Sistem ADMS omogoča distribucijskim operaterjem ključno vlogo pri uvajanju BHEE tehnologij na trg prožnosti, na katerih bodo elektrooperaterji v prihodnosti morali sodelovati, saj to narekujejo trenutno veljavne EU direktive, ki se že sprejemajo v slovensko elektroenergetsko zakonodajo. Na podlagi analitskih izračunov lahko elektroperater tudi določi optimalni produkt, ki ga želi kupiti na trgu z prožnostjo in tako zagotovi boljše delovanje omrežja s katerim upravlja. V projektu gre predvsem za celostno optimizacijo obratovalnega stanja nizkonapetostnega omrežja z BHEE in določitev kritičnih meja obratovanja z uporabo ostalih podatkov o omrežju. Testni poligon, kjer bo projekt potekal in kamor je umeščen BHEE je v TP Gimnazija Velenje. Za uspešno izvedbo projekta AMBER smo v TP Gimnazija vgradili baterijski sistem LFP 80 kWh (409,6V 200Ah) s pretvorniškim sistemom 40 kVA in ločilnim mestom 40 kVA z vgrajenim HMI panelom ter programsko okolje za upravljanje BHEE, ki vsebuje programsko okolje za upravljanje in spletni vmesnik, ki ga bo dobavilo podjetje C & G, d.o.o. Ljubljana. Predsednik uprave Elektra Celje, mag. Boris Kupec, je na dogodku povedal, da »so ponosni, ker je projekt v celoti plod domačega znanja in zasnovan na najnovejši tehnologiji baterij, sistema za upravljanje, pretvornikov ter naprednega krmilnega sistema. Tudi lokacija postavitve baterijskega sistema ni naključna. Šaleški energetski bazen, ki v TE Šoštanj že vrsto let proizvaja tretjino električne energije v Sloveniji, se nahaja namreč na pomembnem razpotju. Globalne podnebne spremembe in posledično težnja k ogljični nevtralnosti je cilj, ki narekuje spremembe v tej panogi. Čas je za premišljen energetski prehod, za oblikovanje nove energetske prihodnosti, ki bo temeljila na razogljičenju, decentralizaciji proizvodnje in digitalizaciji«. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, Aleš Mihelič, je povedal, da je »pred operaterji elektroenergetskih sistemov naloga, da morajo zagotoviti vse potrebno za fleksibilnost elektro energetskega sistema. Ta je nujna zaradi naraščajočega deleža električne energije, ki jo bomo morali zagotavljati iz obnovljivih virov. Potrebnih bo veliko političnih, regulativnih, tehnoloških, finančnih in poslovnih aktivnosti, ki bodo ključnega pomena za prehod Slovenije v podnebno nevtralno družbo do leta 2050. Do takrat bomo priča razmahu skladiščenja električne energije iz javnega omrežja v industrijska, komercialna in mikro-omrežja energetskih skupnosti, ter pri gospodinjstvih. Sposobnost shranjevanja električne energije zagotavlja elektroenergetskemu sistemu prožnost, da lahko vsak trenutek zagotovimo dobavo električne energije izenačeno z obstoječim povpraševanjem. S tem se izboljša splošna učinkovitost in varnost sistema. Omogoča tudi, da se izognemo ali odložimo naložbe v proizvodnjo in omrežja, ter da upravljamo prezasedenost v prenosnih in distribucijskih vodih. Zavedamo se, da če bodo uresničena pričakovanja, ki jih imamo danes do razvoja na področju hranilnikov energije, s katerimi bo mogoče reševati tudi vprašanje sezonskega hranjenja energije, bo veliko enostavneje zagotoviti pravični prehod k bolj okolju trajnostno prilagodljivem, zanesljivem, varnem in cenovno ugodnem energetskem sistemu«. Župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, je povedal: »V Velenju smo veseli, da gostimo današnji dogodek v regiji, ki je 90 let in več dajala električno energijo slovenskemu energetskemu sistemu in več kot 140 let izkopavala premog. To je zagotovo odraz naše prizadevnosti za skupno dobro in si tudi zato zaslužimo spoštovanje do ljudi v tej regiji. V Šaleški dolini se nahajamo pred novimi izzivi, med njimi je zagotovo največji poiskati nadomestni vir toplote za daljinski sistem ogrevanja. Želimo biti inovativni, drugačni in želimo vpeljati nove tehnologije in tudi današnji projekt je dober temelj za naprej. Vesel sem, da se je Elektro Celje odločilo prvi baterijski sistem postaviti v bližino Šolskega centra Velenje, da se bodo lahko tudi dijaki izobraževali in prepoznavali nove razvojne priložnosti. Komunalno podjetje Velenje je v teh dneh objavilo poziv promotorjem, saj želimo postaviti visokonapetostni energetski kotel za namen samooskrbe s toplotno energijo« je povedal župan in ob tem povabil prisotne k sodelovanju in iskanju inovativnih rešitev.
Preberi več
29. 9. 2021

6. STRATEŠKA KONFERENCA ELEKTRODISTRIBUCIJE SLOVENIJE 2021 – PRIHODNOST JE ELEKTRIČNA

Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so po enoletnem premoru zopet združili moči in organizirali že šesto strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije. Na letošnji konferenci z naslovom »Prihodnost je električna« so v središče postavili pomen in vlogo distribucije pri zelenem prehodu.
Preberi več
20. 9. 2021

Elektro Celje v sodelovanju s Petrolom in drugimi partnerji predstavil delovanje prve lokalne samooskrbne skupnosti v Lučah

Ogljično nevtralna prihodnost je lažje dosegljiva s partnerstvi. Zahvaljujoč projektu COMPILE so Luče že lani postale prva slovenska samooskrbna energetska skupnost, ki omogoča otočno delovanje. Vasica v Savinjski dolini je v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadostna in njeno delovanje v praksi so predstavili projektni partnerji. Petrol je skupaj s partnerjema Elektro Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na "dnevu odprtih vrat" predstavil otočno delovanje in posamezne tehnologije, ki poganjajo energetsko samooskrbno skupnost v Lučah. Ob zaključku dogodka je Petrol članom energetske skupnosti predal v testno uporabo e-avtomobile, kot del projekta X-Flex.
Preberi več