Na glavno vsebino
Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL
Show menu

Sklepi 24. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Celje

28. 6. 2019

Na 24. redni seji skupščine Elektra Celje, d.d., ki je danes potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2018 ter s poročili uprave in nadzornega sveta. Delničarji so med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Skupščine se je udeležilo 90,15 % odstotkov celotnega kapitala družbe.

 

Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2018 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018.

 

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2018 v višini 3.220.907,76 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,135 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala 27. 9. 2019. Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan 26. 9. 2019.

 

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2018 ter jima podelila razrešnico.

 

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 je skupščina imenovala revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Skupščina 2019 (2).jpg