Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Uporabljaj pametno - Nagradna igra

Izžrebani nagrajenci v nagradni igri v okviru projekta Uporabljaj pametno

Družba Elektro Celje je za vse, ki so se odločili sodelovati v projektu Uporabljaj pametno izvedla nagradno igro. Nagradna igra je trajala od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

 

Nagradni sklad je vseboval 10 električnih skirojev.

Izžrebanci nagradne igre so:

  • Monika V., Braslovče
  • Polona Š. E., Podgorje pri Slovenj Gradcu
  • Marjan D., Vojnik
  • Olga K., Griže
  • Aleksandra Š., Celje
  • Jožef L., Celje
  • Manca Z., Štore
  • Janez M., Velenje
  • Saška Š., Slovenj Gradec
  • Damjan B., Šmarje pri JelšahSplošni pogoji nagradne igre »Uporabljaj pametno«


Nagradno igro »Uporabljaj pametno« prireja družba Elektro Celje, d. d. (v nadaljevanju organizator).

V nagradni igri sodelujejo vsi odjemalci, ki bodo sodelovali v projektu »Uporabljaj pametno«, ki bo trajal od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Vsak udeleženec nagradne igre sodeluje z eno prijavo, ne glede na število pristopov k storitvi »Uporabljaj pametno«.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi družinski člani.


Nagradna igra traja od dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021.


S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje sodelovanja v projektu »Uporabljaj pametno«.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

-        udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

-        je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

-        udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali storitve »Uporabljaj pametno« ali jih ni izpolnil   pravočasno;

-        v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.


V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.


Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.


Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini, niti prenosljiva na tretjo osebo.


Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani organizatorja projekta »Uporabljaj pametno« https://www.elektro-celje.si/si/projekt-uporabljaj-pametno

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.


Žrebanje bo potekalo najkasneje 15. delovni dan po datumu zaključka nagradne igre.


Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov ali po pošti.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da organizator objavi na spletni strani organizatorja ime, prvo črko priimka in kraj bivanja nagrajenca.


Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in davčno številko. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Prevzem nagrade pa je možen osebno v službenih prostorih organizatorja na Vrunčevi ul. 2a, Celje. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.


Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).


Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

-        elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

-        ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

-        kontaktna telefonska ali številka mobilnega telefona (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav     z dostavo nagrade);

-        davčna številka (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).


V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: uporabljajpametno@elektro-celje.si