Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Pogodba o priključitvi

Elektro Celje, d.d. bo izdalo pogodbo o priključitvi na distribucijski sistem na podlagi zahteve vlagatelja. Zahtevo oziroma vlogo pošljite po pošti na naslov Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje ali pa jo osebno oddate na sedežih distribucijskih enot Elektra Celje, d.d. Veza za izdajo pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem je številka izdanega soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.


V zahtevi za izdajo pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem je potrebno podati izjavo o lastništvu električnega priključka (električni priključek je možno predati v osnovna sredstva Elektra Celje d.d., ali pa mora imetnik priključka oziroma soglasja za priključitev, pred sklenitvijo pogodbe o priključitvi z izvajalcem, registriranim za dejavnost, s katero se izvaja vzdrževanje omrežij, skleniti trajno pogodbo, s katero se dogovorita o vzdrževanju priključka).


Na podlagi prejema zahteve za izdajo pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem vam bo Elektro Celje, d.d., poslalo dva izvoda pogodbe, ki jih morate v predpisanem roku podpisati in vrniti na naš naslov. Po prejemu vrnjenih pogodb bo Elektro Celje, d.d., pogodbe podpisalo in vam vrnilo vaš izvod pogodbe s plačilnim nalogom za plačilo omrežnine za priključno moč (skrajšano OPM) in za plačilo neposrednih stroškov priključevanja na distribucijski sistem (skrajšano PNS).


K plačilnemu nalogu bo Elektro Celje, d.d. priložilo vlogo za priključitev na distribucijski sistem, ki se nanaša na fizično priključitev objekta na distribucijsko električno omrežje.
Na podlagi prejete vloge iz prejšnjega odstavka in izpolnitvi vseh pogojev predpisanih v projektnih pogojih, soglasju za priključitev na distribucijsko omrežje in pogojev iz pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem, bo Elektro Celje, d.d. objekt priključilo.


 

Vlogo lahko oddate tudi preko elektronske pošte na naslov: info@elektro-celje.siEnotna vloga (195 KB)