Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Splošni podatki o podjetju Elektro Celje, d.d. in informacijah javnega značaja s katerimi razpolagamo

A. Podatki o Elektru Celje, d.d.


Ustanovitelj podjetja Elektro Celje, d.d., je vlada Republike Slovenije.


Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a
3000 Celje


Matična številka: 5223067
Davčna številka: SI62166859
Transakcijski račun: 03118-1000007817
Telefon: (03) 42 01 000
Faks: (03) 42 01 010
E-naslov: info@elektro-celje.si
Spletna stran: www.elektro-celje.si


A. Vodstvo družbe:

 • Predsednik uprave: mag. Boris Kupec
 • Direktor ekonomsko finančnega sektorja: Maks Burja, univ. dipl. ekon.
 • Direktor sektorja skupnih storitev: Nino Maletič, univ. dipl. prav.
 • Direktor sektorja za obratovanje in razvoj: mag. Boštjan Turinek
 • Direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring: Damir Lončar, univ. dipl. inž. el.

 

B. Organigram Elektra Celje, d.d. C. Kontaktna oseba za dostop do informacij javnega značaja


mag. Maja Ivančič


Vodja kabineta uprave
Tel.: (03) 42 01 435
E-pošta: maja.ivancic@elektro-celje.si


D. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Elektro Celje, d.d.


Državni predpisi s področja energetike:


E. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


F. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov


Seznam upravnih postopkov:


Podjetje Elektro Celje, d.d. vodi upravni postopek na področju pridobivanja dokumentacije za priključitev objekta na distribucijsko omrežje:

 • Smernice k lokacijskemu načrtu,
 • Pozitivno mnenje k lokacijskemu načrtu,
 • Projektni pogoji,
 • Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje,
 • Soglasje na projekt nizko napetostnega priključka,
 • Soglasje k projektnim rešitvam,
 • Pogodba o priključitvi,
 • Pogodba o nakupu in prodaji električne energije,
 • Pogodba o dostopu na distribucijsko omrežje.

G. Seznam javnih evidenc


H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov