Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki je del tega kataloga. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, za vložitev preko elektronskega naslova, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca pa je dopusten upravni spor.

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:


Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

 

Ta uredba določa stroškovnik, po katerem se zaračunavajo materialni stroški za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. V primeru informacije večjega obsega lahko organ po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja informacije.