Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Srečanje konzorcija X-FLEX

28. 3. 2023
Laboratorij za energetske strategije in podjetje Petrol sta gostila 9. sestanek v okviru EU projekta X-FLEX. Srečanje konzorcija je potekalo v Ljubljani in v Ravnah na Koroškem, med 21. in 22. marcem 2023. 11 partnerjev iz 5 evropskih držav je razpravljalo o stanju projekta in naslednjih aktivnostih na vseh 4 pilotnih lokacijah.

Prvi dan srečanja se je začel s strokovno ekskurzijo v Ravne na Koroškem, kjer je Petrol pripravil ogled P2H kotla in drugih naprav za daljinsko ogrevanje ter kogeneracijo. Gre za ogled CHP enot, plinskih enot, enot za izkoriščanje odpadne toplote in sončne elektrarne. Po ogledu je Petrol predstavil svojo kontrolno sobo za daljinsko ogrevanje in sistemske storitve, popoldne pa se je srečanje nadaljevalo še na Koroškem, kjer je bil opravljen sestanek v sklopu delovnega paketa 7, ki se osredotoča na demonstracijske aktivnosti projekta. Drugi dan so se dogajanja odvijala na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Srečanje se je pričelo s sestankom namenjenim oceni vpliva in replikaciji, kot del delovnega paketa 8 ter se zaključilo s predstavitvijo komunikacijskih aktivnosti projekta.


Projekt X-Flex, ki poteka pod okriljem programa Horizon 2020, s pričetkom oktobra 2019 in zaključkom septembra 2023, je vreden 9,5 milijona evrov, od tega je sofinanciranih 7,3 milijona evrov. 


Med glavnimi cilji projekta je razvoj orodij, ki bodo omogočila in olajšala uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu s ciljem povečanja stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih


Poleg Petrola sodelujeta v projektu še dva slovenska partnerja, Univerza v Ljubljani in Elektro Celje, preostali partnerji so iz Avstrije, Grčije, Cipra in Bolgarije. Petrol ima v projektu vlogo vodje delovnega sklopa demonstracijskih projektov ter vodje pilotnih lokacij v Sloveniji. Medtem je Univerza v Ljubljani v projekt vstopila kot tehnični koordinator. Med drugim skrbi za skladnost razvoja različnih tehničnih orodij s cilji projekta in koordinacijo med partnerji. S strani Univerze v Ljubljani sodelujeta v projektu Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za energetske strategije, ki je nosilec projekta s strani UL in je zadolžen za vsebinski razvoj in specifikacijo orodja, ter Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov, ki skrbi za tehnično izvedbo. 


Dr. Medved izpostavlja, da bo projekt X-Flex z razvojem orodij, ki bodo omogočila lažje in bolj učinkovito izrabljanje prožnosti, pripomogel pri preobrazbi v nizkoogljično družbo.


Elektro Celje v okviru projekta X-Flex zagotavlja poligon za preizkušanje, demonstracijo in ovrednotenje rešitev, ki bodo omogočile vključevanje večjega deleža razpršenih virov in njihovo fleksibilnost oziroma prožnost, pojasnjuje dr. Miran Rošer iz Elektro Celje. 


Pravi, da razpršeni viri ob tem ne predstavljajo več samo proizvodnih enot, kot so na primer fotonapetostne elektrarne, temveč jih kombiniramo tudi z uporabo hranilnikov električne energije. Ker lahko na obratovanje in obnašanje tovrstnega sistema vplivamo z referencami, ki so v danem trenutku ustrezne, predstavljajo takšne kombinacije element, ki bistveno vpliva na obratovanje distribucijskega omrežja. Ob upoštevanju dejstva, da je takšnih enot veliko, se proporcionalno poviša tudi njihov vpliv. 


Vloga Elektra Celje je podajanje ustreznih referenc s ciljem zagotavljanja ustreznih napetostnih razmer, maksimalne proizvodnje električne energije in nemotene dobave slednje ob sočasnem zmanjšanju izgub, ki nastajajo pri prenosu električne energije.