Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklic 27. skupščine Elektra Celje, d. d.

23. 5. 2022
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Celje, d. d., 

uprava sklicuje 27. SKUPŠČINO ELEKTRA CELJE, d. d., 

ki bo v sredo, 29. junija 2022, ob 9. uri, na sedežu družbe Vrunčeva 2a, 3000 Celje.


Predsednik uprave
mag. Boris Kupec
Uprava družbe Elektro Celje, d. d., v zvezi s 27. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d., obvešča delničarje, da je 

dne 27. 5. 2022 prejela nasprotni predlog predlagatelja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3. 1. pod 3. točko dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 

in 

dne 30. 5. 2022 nasprotni predlog predlagatelja MDS - Društvo mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa št. 3. 1. pod 3. točko dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, ki ju objavljamo v priponkah.

Uprava družbe Elektro Celje, d. d., v zvezi s 27. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d., obvešča delničarje, da je 

dne, 31. 5. 2022 s strani predlagateljev:

- Društvo MDS, Ljubljana,
- KALANTIA LIMITED, Limassol, 
- COLLIS PLUS D.O.O., Ljubljana,
- MATJAŽ TITAN - ODVETNIK, Ljubljana,

prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev naslednjih dveh dodatnih točk na dnevni red:

I. DODATNA TOČKA: "Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic",
II. DODATNA TOČKA: "Sprememba statuta",

ki ju v celoti objavljamo v gradivu.GRADIVO: