Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Obvestilo za odjemalce dosedanjih dobaviteljev Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Adriaplin d. o. o. in Energija direkt d. o. o.

31. 3. 2022
Obveščamo vas, da je 30. 3. 2022, Borzen, d. o. o. v vlogi operaterja trga, na podlagi 38. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19 in 159/21 – popr.) članu bilančne sheme družbi Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Lesna ulica 2, 3230 Šentjur ter hierarhično nižjim članom bilančne skupine družbi Adriaplin d. o. o. in Energija Direkt d. o. o., z dnem 31. 3. 2022 odpovedal bilančno pogodbo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti skladno z določbami bilančne pogodbe.


Posledično, po 27. členu Pravil za delovanje trga ter 32. členu zakona ZOEE, za odjemalce na oskrbi dosedanjih dobaviteljev Elektro Prodaja E.U. d. o. o., Adriaplin d. o. o. in Energija direkt d. o. o., vključno z dnem 31. 3. 2022 nastopijo pogoji za zasilno oskrbo, skladno s cenikom za zasilno oskrbo.


Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije: Kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije? - Vse novice - Agencija za energijo (agen-rs.si)


Več informacij: Post | SODO | Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo