Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Izračun in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z GHG Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard

21. 2. 2022

​Elektro Celje je v svoji zavezanosti k ravnanju z okoljem izdelalo izračun ogljičnega odtisa organizacije. Ogljični odtis organizacije je merilo za določanje količine izpustov ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov (npr. metan, dušikov oksid, flourirani plini….), ki nastanejo pri aktivnostih organizacije. Izpusti ogljikovega dioksida nepopravljivo vplivajo na podnebne spremembe v našem okolju. Za trajnostno poslovanje in obvladovanje emisij toplogrednih plinov na poti do ogljične nevtralnosti smo v Elektru Celje izračunali ogljični odtis v obdobjih od leta 2018 do 2021, da prepoznamo izhodiščno stanje za pripravo ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prihodnje in za natančno, temeljito in objektivno poročanje podatkov.


Izračun smo izvedli na osnovi protokola - standarda Greenhouse Gas Protocol, ki razvršča emisije ogljika v tri področja:

  • neposredne emisije iz lastnih ali nadzorovanih virov, vključno z zgorevanjem goriva, na primer v plinskih kotlih, voznih parkih in klimatskih napravah;
  • posredne emisije, vključno s proizvodnjo električne energije, toplote, hlajenja in pare, ki jo kupi in uporablja organizacija, kar pomeni tudi izgube v elektroenergetskem omrežju pri dejavnosti distribucije električne energije;
  • druge posredne emisije, ki se pojavijo v dobavni verigi organizacije. Te je najtežje izslediti in nadzorovati, vendar predstavljajo običajno največji delež v evidenci emisij organizacije -  emisije, ki zajemajo tiste, povezane z dobavitelji, poslovnimi potovanji, nabavo, odpadki in vodo ter faze izteka življenjske dobe izdelkov in storitev, ki jih proizvajajo.

 

Izpusti toplogrednih plinov iz virov neposrednih emisij iz lastnih ali nadzorovanih virov in posrednih emisij, v povezavi s porabo energentov, so določljivi z uporabo notranjih virov informacij, poseben izziv pa predstavlja določitev emisij toplogrednih plinov v dobaviteljski verigi, na katere pa ima Elektro Celje omejen vpliv.

 

Izdelani sta poročili o ogljičnem odtisu za obdobje 2018 do 2020 in poročilo o ogljičnem odtisu za poslovno leto 2021, ki ga je preverila neodvisna strokovna organizacija Bureau Veritas.