Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Izstop družbe Telekom Slovenije d.d. iz bilančne sheme in morebiten nastop zasilne oskrbe

13. 12. 2021

Operater trga z elektriko, družba BORZEN d. o. o. je, skladno z 2. odstavkom 222. člena SONDSEE, distribucijskega operaterja obvestila o izstopu družbe Telekom Slovenije d. d. iz bilančne sheme in o morebitnem nastopu zasilne oskrbe končnim odjemalcem družbe Telekom Slovenije, d. d., ki ne bodo pravočasno izvedli menjave dobavitelja. 


O tem izstopu družbe Telekom Slovenije, d. d., je distribucijski operater, družba SODO d. o. o., javnost informirala že 30. 11. 2021


Pri tem vas ponovno dodatno seznanjamo, da se cena električne energije za zasilno oskrbo obračunava po ceniku zasilne oskrbe, in je do 25 % višja od borznih cen za nakup energije na trgu. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO d. o. o. https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo  in se v skladu z veljavnimi predpisi  ter glede na rast cen električne energije na trgu, usklajuje predvidoma mesečno. 


Zato vse odjemalce električne energije Telekoma Slovenije, d. d., ki vloge za menjavo dobavitelja še niso podali, POZIVAMO, da to storijo nemudoma, saj je potrebno pri tem upoštevati časovne roke za menjavo in povečano število menjav.


Post | SODO | Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo