Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklic 26. skupščine Elektra Celje, d. d.

26. 5. 2021

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO CELJE, d. d., 

uprava sklicuje 26. SKUPŠČINO ELEKTRA CELJE, d. d., 

ki bo v sredo, 30. junija 2021, ob 9. uri v Šempetru v Savinjski dolini, Rimska cesta 108, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.


Predsednik uprave
mag. Boris Kupec


GRADIVO:


Uprava družbe Elektro Celje, d. d., v zvezi s 26. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d.

ki bo v sredo, 30. junija 2021 ob 9. uri v Šempetru v Savinjski dolini, Rimska cesta 108, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, 

obvešča delničarje, da je dne, 3. 6. 2021 s strani delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, in sicer:

DRUŠTVO MDS
AMPELUS HOLDING LIMITED
COLLIS PLUS d. o. o. 

prejela razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 26. seje skupščine družbe Elektro Celje, d. d., ki glasita:

I. dodatna točka: "Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic",

II. dodatna točka: "Spremembe statuta družbe".


Predsednik uprave
mag. Boris Kupec 

GRADIVO: