Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Vpliv epidemije koronavirusa na porabo električne energije v omrežju Elektra Celje

27. 5. 2020

V družbi Elektro Celje smo ob razglasitvi epidemije COVID-19 zaznali vpliv tudi na porabo električne energije. Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji in tudi v večini preostalih držav so bazirali predvsem na dveh pomembnih faktorjih: strožjih sanitarnih protokolih in povečanju socialne distance. Slednji ukrep je bil pomemben tudi za elektroenergetski sektor, saj je to pomenilo zaustavitev večjih industrijskih obratov, zaprtje nekaterih panog v storitvenem sektorju in masovno delo od doma dokler vrh epidemije ni minil.

 

S stališča porabe električne energije to pomeni, da se je poraba pri industrijskih odjemalcih zmanjšala. Nekatera večja podjetja so svojo industrijsko proizvodnjo za nekaj časa popolnoma zaustavila, druga pa svojo proizvodnjo delno zmanjšala, kar je razvidno tudi iz merilnih podatkov.

 

Na sliki 1 je razviden skupen diagram moči industrijskih odjemalcev. Po 16. 3. 2020 (po sprejetju ukrepov na ravni države) se občutno pozna padec odjema na industriji za približno 50 MW. Nadaljnji padec industrijskega odjema se je zgodil tudi med prvomajskimi prazniki, kar je bilo pričakovano. Po praznikih je vlada odpravila omejitev gibanja med občinami, s 4. 5. 2020 pa je bil dovoljen zagon nekaterih gospodarskih aktivnosti, kar pojasni ponovno povečanje industrijskega odjema.

Slika 1: Skupni diagram odjema industrijskih odjemalcev na območju Elektra Celje.

Zaradi sprejetja ukrepov je posledično veliko ljudi moralo med tednom ostati doma. Slika 2 kaže t. i. preostali diagram, v katerem so zajeti vsi daljinsko brani gospodinjski odjemalci in odjemalci na malem poslovnem odjemu (< 43 kW).

Slika 2: Skupni diagram odjema gospodinjskih odjemalcev in malega poslovnega odjema na območju Elektra Celje.

Iz slike 2 vidimo, da se je odjem preostalega diagrama po pričetku uveljavitve ukrepov pričel hitro zmanjševati, nato je za nekaj dni narastel in ponovno pričel padati. Razlog vmesnemu naraščanju odjema so nizke zunanje temperature. Spomnimo, da so konec marca v nekaterih delih Slovenije med drugim tudi na distribucijskem območju Elektra Celja, temperature ekstremno padle, ponekod pa je zapadel tudi sneg. Ker ima veliko gospodinjskih odjemalcev temperaturno odvisni odjem – (dodatno) gretje na elektriko, je poraba električne energije v tem času narastla, kar lahko vidimo tudi na sliki 3.

 

Slika 3: Skupni preostali diagram in povprečna temperatura na območju Elektra Celje.

Kljub ukrepom se odjem gospodinjskih odjemalcev v tem času ni povečal, razlog za to so predvsem topli dnevi, ki so sledili v aprilu. Pričakovano se je spremenila oblika dnevnega profila odjema. Na sliki 4 vidimo primerjavo tedenskih profilov odjema v preostalem diagramu. Črna krivulja je teden pred pričetkom ukrepov, kjer v delovnih dnevih vidimo izrazito jutranjo in večerno konico moči. V tednih po sprejetju ukrepov se v teh dneh poleg jutranje konice pojavlja še ena dopoldanska konica in nato ponovno večerna konica proti koncu dneva. Izjema je vijolična krivulja (teden nizkih temperatur), kjer vidimo splošno povečanje odjema ter obliko dnevnega diagrama podobno tipični soboti.

 

Slika 4: Primerjava tedenskih profilov preostalega diagrama na območju Elektra Celje.

V analizo, ki smo jo naredili v Elektru Celju, smo vključili tudi pregled dnevnih končnih obremenitev prevzema energije iz prenosnega omrežja, ki so prikazane na sliki 5. Intenzivnost rdeče barve nam pove velikost dnevne konične obremenitve. Napis v vsakem kvadratku je vrednost konične obremenitve ter čas, kdaj se je ta zgodila.

Slika 5: Dnevne konične obremenitve pri prevzemu moči iz prenosnega omrežja za omrežje Elektra Celje.

V marcu vidimo, da so bile pred 16. 3. 2020 konične obremenitve zelo visoke, nato pa so pričele postopoma padati (od 16. 3. do 22. 3. 2020). Dva tedna po sprejetju ukrepov (23. 3. – 27. 3. 2020) lahko opazimo naglo povečanje obremenitve – razlog so prej omenjeni hladni dnevi, nato pa ponovno postopno zmanjšanje.

 

Če primerjamo konične obremenitve v marcu in aprilu opazimo, da so le te v aprilu dosti nižje. Najverjetnejši razlog za ta pojav je sprejetje ukrepa o prepovedi gibanja med občinami, ki je vstopil v veljavo 30. 3. 2020. V tem obdobju je še več podjetij zaprlo svoja vrata za poslovanje in prevzem se je posledično zmanjšal. Iz slike 5 vidimo tudi pričakovano zmanjšan prevzem moči ob praznikih (13. 4. in 27. 4. 2020) ter prvomajskih počitnicah. V maju se je pričelo sproščanje ukrepov, z dnem 4. 5. 2020 so se ponovno zagnale nekatere gospodarske dejavnosti in odjem je pričel naraščati.

 

V podjetju Elektro Celje dnevno porabo in proizvodnjo električne energije še naprej redno spremljamo, da bi našim odjemalcem zagotovili nemoteno in kvalitetno oskrbo, spremembe v energijski bilanci pa zelo vplivajo na poslovanje podjetja.

 

 

Avtor članka je g. Leon Maruša, zaposlen v Službi za dostop do omrežja in števčne meritve.