Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Obvestilo končnim uporabnikom sistema

31. 3. 2020

V okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19):

 

- je Vlada RS izdala odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE SPTE) za uporabnike na vrsti odjema gospodinjstvo in ostali odjema na nizki napetosti brez merjenja moči električne energije, za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020,

 

- je Agencija za energijo z izrednim ukrepom uveljavila spremembo tarifnih postavk za obračun omrežnine, in sicer za uporabnike na vrsti odjema gospodinjstvo in ostali odjem na nizki napetosti brez merjenja moči, ne bo obračunana tarifna postavka za obračunsko moč, za čas od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020,

 

- je Vlada RS je izdala Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur.l.RS 36/2020) na podlagi katerega se, do preklica oz. najkasneje do 1. julija 2020, ne izvaja osebnega vročanja soglasij za priključitev objektov in naprav na elektro distribucijsko omrežje na podlagi 87. člena ZUP-1, razen v nujnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost idr.