Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Sklic 24. redne seje skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

24. 5. 2019

Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Celje, d.d.,

 

uprava sklicuje 24. redno sejo skupščine družbe ELEKTRO CELJE, podjetja za distribucijo električne energije, d.d.,

 

ki bo v petek, 28. junija 2019 ob 9.00, na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).

 

 

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

 

 

GRADIVO:

 

 

 

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi s 24. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo v petek, 28. 6. 2019, ob 9. uri v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV., obvešča delničarje, da je dne 31. 5. 2019 s strani delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, in sicer:

 

DRUŠTVO MDS

AMPELUS HOLDING LIMITED

G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED

ADRIATIC SLOVENICA, Sklad neživljenjskih zavarovanj

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

 

prejela razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. seje skupščine družbe Elektro  Celje, d.d., ki glasita:

I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«,

II. dodatna točka: »Spremembe statuta družbe«.

 

 

Priloge:

 

- razširitev dnevnega reda in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. seje skupščine družbe Elektro  Celje, d.d., z dodatnima točkama, ki glasita: I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«, II. dodatna točka: »»Spremembe statuta družbe«; delničarji - predlagatelji: Društvo MDS, ADRIATIC SLOVENICA d.d.;

- razširitev dnevnega reda in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. seje skupščine družbe Elektro  Celje, d.d., z dodatnima točkama, ki glasita: I. dodatna točka: »Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic«, II. dodatna točka: »»Spremembe statuta družbe«; delničarji - predlagatelji: G. I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, AMPELUS HOLDING LIMITED