Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Elektro Celje ob zaključku dveh večjih investicij v Zgornji Savinjski dolini gostilo ministrico za infrastrukturo in podpredsednico vlade, mag. Alenko Bratušek

22. 3. 2019

Elektro Celje je ob zaključku dveh pomembnih investicij v Zgornji Savinjski dolini organiziral slavnostni dogodek, na katerem je poleg županov in županij občin Zgornje Savinjske regije, kot slavnostna govornica nastopila ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek.

 

Družba Elektro Celje, kot distributer električne energije, skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja ter za vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav in objektov na področju savinjske, koroške in spodnjeposavske regije na območju 4.345 km² ozemlja oz. 22 % površine Slovenije.

 

V letu 2018 smo električno energijo distribuirali 151.770 gospodinjstvom in 20.362 poslovnim odjemalcem, katerim smo skupno zagotovili preko 2.007 GWh električne energije.

 

Leto 2017 nam bo ostalo v spominu po snegolomu in vetrolomu, ki sta nas prizadela v decembru. Moker in težak sneg je skupaj z močnim vetrom povzročil številne poškodbe na distribucijskem omrežju. Največ poškodb na distribucijskem omrežju Elektra Celje je bilo na območju distribucijskih enot Slovenj Gradec, Velenje in Celje. Brez oskrbe z električno energijo je bilo 11 tisoč odjemalcev. Zaradi obsežnosti poškodb smo v družbi Elektro Celje razglasili havarijsko stanje. Na terenu so bile vse naše elektromontažne skupine, ki so odpravljale napake na elektroenergetskem omrežju. Večje napake nam je uspelo odpraviti v petih dneh, glavnini odjemalcev pa smo zagotovili električno energijo, brez napajanja z agregati, v desetih dneh. V takšnih izrednih stanjih, je potrebno veliko skrb namenjati opozarjanju naših odjemalcev, da se ne dotikajo električnih vodnikov in da z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo, saj je bilo na delih trase distribucijskega omrežja vzpostavljeno začasno napajanje.  Električni vodniki so bili pod napetostjo, zato se jih ni bilo varno dotikati, saj je že samo zadrževanje v bližini električnega omrežja pod napetostjo smrtno nevarno.   

Sanacija omrežja je zaradi zahtevnosti terena potekala dlje časa. Na terenu smo poiskali nove tehnične rešitve, predvsem v smislu pokablitev električnega omrežja, ki se odražajo v dolgoročnih izboljšavah.

 

Vetrolom je podrl za 1,3 milijona m3 dreves

 

Po umiritvi razmer in vzpostavitvi prevoznosti glavnih gozdnih prometnic, ki je omogočila dostop na širše območje poškodovanosti, so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije ocenili poškodovanost gozdov zaradi močnega vetra. Poškodovanega drevja v slovenskih gozdovih je bilo po oceni za dobre 1,3 milijone m3. Kljub pospešenemu čiščenju gozdnih cest je bilo zaradi podrtega drevja več gozdnih cest na območju poškodovanosti gozdov dolgo neprevoznih. Poškodbe na gozdnih cestah so ponekod nastale tudi zaradi močnega deževja in plazov.

 

Toliko škode zaradi vetra ne pomnijo

 

Poškodbe gozdov, ki jih je povzročil veter, so presegle do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih 20 letih, tako po količini poškodovanega drevja kot po obsegu prizadete površine.

Po snegolomu in vetrolomu v mesecu decembru 2017 smo, predvsem zaradi povečanja zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega omrežja na območju Zgornje Savinjske doline, pokablili več kot 18 km vodov in obnovili 7 transformatorskih postaj. Dela so bila zaključena konec meseca novembra 2018, investicijska vrednost pa je znašala 1,71 mio EUR. S samo investicijo smo povečali zanesljivost oskrbe odjemalcev na območju Logarske Doline. V letu 2019 načrtujemo še dokončanje izgradnje povezovalnega srednjenapetostnega kablovoda Koprivna proti Črni na Koroškem, ki bo še dodatno omogočala prenapajanje omenjenega področja.

 

V družbi Elektro Celje se zavedamo, da je družbena odgovornost v takih primerih veliko bolj pomembna kot ekonomska upravičenost investicije. Družbeno odgovornost v Elektru Celje vključujemo v vsa področja svojega poslovanja, kot tudi v sam sistem strateškega vodenja: v odnosu do okolja, do zaposlenih in drugih deležnikov – poslovnih partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi in širše družbe – ter pri vodenju, zlasti pri razvoju svojih izdelkov in storitev.

 

Področje Zgornje Savinjske doline spada med tista, ki se hitro razvijajo, s tem pa se večajo tudi potrebe po oskrbi odjemalcev z električno energijo.

 

Z namenom sledenja potreb poslovnega odjemalca KLS Ljubno, d.o.o., ki v prihodnosti načrtuje povečanje odjema električne energije, kakor tudi zaradi izboljšanja zanesljivosti napajanja z električno energijo na širšem območju Ljubnega in Zgornje Savinjske doline, smo v letu 2017 sprejeli odločitev, da se opusti obstoječi daljnovod 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno. Omenjeni daljnovod smo nadomestili z 20 kV kablovodi.

 

V družbi Elektro Celje si prizadevamo, da bi postali vodilno podjetje s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer bomo v družbi prepoznani kot nosilci dviga kvalitete življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih. S tem namenom smo v letu 2018 prav tako v obratovanje predali nov srednjenapetostni kablovod SNKB 2x20 kV RP Nazarje – RP Ljubno v dolžini 9 km.

Z izgradnjo omenjenega kablovoda smo sledili potrebam povečane porabe električne energije pri poslovnih odjemalcih (KLS Ljubno, d.o.o.), primarno pa smo na tem področju izboljšali zanesljivosti napajanja z električno energijo na širšem območju Ljubnega in Zgornje Savinjske doline. Investicijska vrednost del je znašala 2,52 mio EUR.

Predsednik uprave Elektra Celje, mag. Boris Kupec, ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, mag. Bojan Kumer, na ogledu TP Loke
Predsednik uprave Elektra Celje, mag. Boris Kupec, ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, mag. Bojan Kumer, na ogledu TP Loke
Direktor družbe KLS Ljubno, g. Mirko Strašek, predsednik uprave Elektra Celje, mag. Boris Kupec, ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, mag. Bojan Kumer
Direktor družbe KLS Ljubno, g. Mirko Strašek, predsednik uprave Elektra Celje, mag. Boris Kupec, ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, mag. Bojan Kumer
Ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek in direktor sektorja za obratovanje in razvoj v Elektru Celje, mag. Boštjan Turinek
Ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek in direktor sektorja za obratovanje in razvoj v Elektru Celje, mag. Boštjan Turinek
Nagovor predsednika uprave, mag. Borisa Kupca
Nagovor predsednika uprave, mag. Borisa Kupca
Nagovor ministrice za infrastrukturo, mag. Alenke Bratušek
Nagovor ministrice za infrastrukturo, mag. Alenke Bratušek
Predstavitev zaključenih investicij v Zgornji Savinjski dolini, direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring, g. Damir Lončar
Predstavitev zaključenih investicij v Zgornji Savinjski dolini, direktor sektorja za vzdrževanje in inženiring, g. Damir Lončar