Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje od meseca avgusta 2018 do meseca oktobra 2018

20. 11. 2018

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem.

 

Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje, imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen.

V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo od meseca avgusta 2018 do meseca oktobra 2018 zaključili dela.

 

 

SN KB 2x20 kV RTP Ravne – RP Mežica 3. faza

 

Zaradi povečanega odjema v proizvodnji akumulatorskih baterij v tovarni akomulatorskih baterij TAB v Črni na Koroškem, lokacija Mušenik, je  bilo potrebno zagotoviti odjemalcem električne energije povečan prenos v skladu z novimi potrebami. Zato smo zgradili novi napajalni SN vod med RTP Ravne in RP Mežica. Tretja faza je zajela Kablovod TP Čistilna naprava Mežica – RP Mežica v dolžini 2.830 m in Kablovod TP Čistilna naprava Mežica – TP Ind. Cona Mežica v dolžini 550 m.

SN KB 2x20 kV RTP Ravne – RP Mežica 2. faza

 

Na območju občine Mežica sta se zaradi predvidenega povečanega odjema industrijskih objektov in po analizi obstoječega stanja študije EIMV REDOS 2035 – »Razvoj elektrodistribucijskega omrežja Elektra Celje; Koroška« št. 1852/2, ki kaže, da pretoki moči ne zadoščajo za potrebno povečanje moči za napajanje predvidenega povečanja industrijskega odjema in posredno s tem tudi ojačitev obstoječega SN 20 kV omrežja na tem območju, izgradila dva nova kablovoda.

V tej fazi sta bila izgrajena Kablovod RTP Ravne – RP Mežica v dolžini 5.360 m in Kablovod TP Koratur – oporišče št. D4/42 v dolžini 1.010 m.

Transformatorska postaja 20/0,4 kV Belta Otiški vrh in električni vodi

 

Zaradi povečane obremenitve omrežja smo zgradili novo transformatorsko postajo Belta Otiški vrh, katera bo z električno energijo napajala obstoječe in predvidene odjemalce na območju industrijske cone Otiški vrh v občini Dravograd.

V sklopu gradnje smo zgradili dva povezovalna in en priključni kablovod v skupni dolžini 1.096 m.   

Kabliranje DV 20 kV D3 Otiški vrh Gradišnik

 

Daljnovod 20 kV D3 RP Otiški vrh Gradišnik je bil po vetrolomu decembra 2017 močno poškodovan. Za dolgoročno obnovo daljnovoda smo zgradili nov kablovod v dolžini 310 m.

Kablovod  20  kV  TP  Plesnik  (nadomestna)  –  TP  Sušica  (nadomestna)  in  TP Sušica (nadomestna)     

  

Zaradi obsežnega vetroloma v decembru 2017 smo zgradili nov kablovod od TP Plesnik (nadomestna) do TP Sušica (nadomestna) v dolžini 1.300 m.

TP Leplast in električni vodi

 

Za potrebe podjetja Leplast d.o.o. in zaradi preobremenitve obstoječe TP Esotech, smo zgradili novo transformatorsko postajo TP Leplast. V sklopu projekta smo zgradili tudi priključni kablovod v dolžini 45 m.

Kablovod 20 kV, TP Sušica – TP Logarjev kot in TP Logarjev kot (nadomestna)

 

V decembru 2017 je širše območje Logarske doline zajel vetrolom, ki je porušil več kilometrov nadzemnih 20 kV daljnovodov in prekinil oskrbo odjemalcev z električno energijo. Zaradi vedno bolj pogostega pojava naravnih nesreč na tem območju je bila najprimernejša trajna rešitev, ki bo zagotovila neprekinjeno napajanje odjemalcev na tem območju, kabliranje obstoječih daljnovodov. Zgradili smo kablovod v dolžini 1.548 m in nadomestno transformatorsko postajo Logarjev kot (nadomestna).

Kablovod 20 kV, TP Igla Podbrežnik – TP Igla bife

 

V decembru 2017 je širše območje Logarske doline zajel vetrolom, ki je porušil več kilometrov nadzemnih 20 kV daljnovodov in prekinil oskrbo odjemalcev z električno energijo. Zaradi ponavljajočega vpliva naravnih nesreč na tem območju je bila najprimernejša trajna rešitev, ki bo zagotovila neprekinjeno napajanje odjemalcev na tem območju, kabliranje obstoječih daljnovodov. V sklopu projekta smo zgradili dva kablovoda v skupni dolžini 1.218 m.