Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Projekt Flex4Grid v zaključni fazi

31. 7. 2018

Projekt Flex4Grid se je pričel izvajati 1. januarja 2015, ko je bila podpisana pogodba z Evropsko komisijo. Pri projektu je sodelovalo osem partnerjev iz Slovenije, Finske, Nemčije in Slovaške, ki so mešanica institucij znanja oziroma raziskovalnih inštitutov, distributerjev in prodajalcev električne energije ter industrijskih partnerjev. Projekt, katerega vrednost je znašala nekaj manj kot 3,2 milijona evrov in ga je Evropska komisija financirala skoraj v celoti, je trajal več kot tri leta.

 

Flex4Grid je evropski razvojni projekt, ki se osredotoča na razvoj odprtega tehnološkega sistema za upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, ki bodo omogočale upravljanje prožnosti uporabnikov distribucijskega omrežja, tako pri porabi, kakor tudi pri proizvodnji električne energije. Prožnost uporabnika pomeni, da je sposoben prilagajati porabo ali proizvodnjo potrebam drugih deležnikov v sistemu in je za svoje prilagajanje nagrajen.

 

Namen projekta je, da elektrodistribucijska podjetja izrabijo prožnost za zniževanje koničnih obremenitev ter razkoraka med porabo in razpršeno proizvodnjo energije.

 

 

Družba Elektro Celje je za sodelovanje v projektu uspela pridobiti več kot 1.000 gospodinjstev ter hkrati ob podpori Agencije za energijo v projekt vključila dinamično tarifiranje električne energije.

 

 

Konične obremenitve v elektrodistribucijskem omrežju

V elektrodistribucijskem omrežju na dnevni ravni nastanejo tri konične obremenitve (slika 1). Konična obremenitev je najvišja vrednost obremenitve v danem časovnem intervalu, npr. v dnevu, mesecu, letu.

 

Konici, ki nastaneta ob 9. in  12. uri dopoldan, povzroča industrija. Konica, ki nastaja med 18. in 21. uro, pa je posledica odjema gospodinjskih odjemalcev. V projektu Flex4Grid smo se osredotočili predvsem na  tretjo konico. Cilj pilotnega testiranja je bilo znižanje oz. prestavitev dela obremenitve na čas pred ali po napovedani konici.

Nastop kritičnega dogodka smo napovedali najmanj 24 ur v naprej na podlagi vremenske napovedi, ki nam jo je posredovala Agencija Republike Slovenije za okolje ter na podlagi zgodovinskih podatkov o porabi električne energije.

Obnašanje odjemalcev, ki so sodelovali v projektu, se razlikuje od ostalih odjemalcev

Na sliki je prikazana poraba električne energije odjemalcev, ki so vključeni v pilotni projekt, v času okoli nekega kritičnega dogodka (± 2 uri). Sam čas kritičnega dogodka je nakazan z zatemnjenim ozadjem slike. Graf, ki je označen z modro črto, predstavlja povprečno porabo električne energije odjemalcev, ki so vključeni v projekt Flex4Grid na časovni interval, z rdečo pa povprečno porabo odjemalcev, ki niso bili vključeni v projekt. Iz grafa je razvidno, da se obnašanje povprečja skupine odjemalcev, ki so sodelovali v projektu Flex4Grid, razlikuje od obnašanja povprečja ostalih odjemalcev. Zdi se, da je znižanje porabe še pred začetkom dogodka očiten. Medtem, ko je konica ostalih odjemalcev ob 20:00, tako kot je bilo predvideno in realizirano, se konica pilotne skupine premakne za eno uro, na 21. uro.

Povprečna prožnost, izračunana kot razlika med povprečno vrednostjo porabe pilotnih uporabnikov in povprečno vrednostjo porabe ostalih odjemalcev, je znašala 100 W oz. se je poraba gospodinjstev zmanjšala do 10 %. Mesečni prihranek zaradi uvedbe pilotne kritične konične tarife, je pri omrežnini v povprečju znašal 2 EUR/odjemalca.  

Delež sodelujočih odjemalcev med 50 in 70 %

Spodnja slika prikazuje odziv odjemalcev na posamezen kritični dogodek. Delež sodelujočih odjemalcev, ki ga predstavlja temno zelena črta, je bil med 50 in 70 %.

Nagradna igra za sodelujoče v projektu Flex4Grid

Družba Elektro Celje je za vse, ki so se odločili sodelovati v projektu Flex4Grid, 20. 7. 2018, izvedla nagradno igro. Nagradna igra je trajala od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

 

Nagradni sklad je vseboval:

- 3 električne skuterje in

- 2 električni mestni kolesi.

 

Za nagrado 3 električni skuterji so bili izžrebani:

-        Damjan J., Celje,

-        Marjan P., Šentjur,

-        Stanislav V., Mislinja.

 

Za nagrado 2 električni mestni kolesi sta bila izžrebana:

-        Boris K., Ravne na Koroškem in

-        Aleksandra C., Celje.