Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Elektro Celje stopilo korak NAPREJ za boljše duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu

4. 4. 2018

V družbi Elektro Celje se zavedamo vplivov delovnega okolja in s tem psihosocialnih dejavnikov tveganja na telesno in duševno zdravje zaposlenih. Prepričani smo, da lahko v sodelovanju z zaposlenimi veliko storimo pri tem, da omenjena tveganja zmanjšamo in tako pripomoremo k boljšemu zdravju ter počutju zaposlenih.

 

 

S tem namenom smo se odločili za sodelovanje v Programu celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (Program PSDT), ki se bo izvajal v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« (www.naprej.eu).

 

V naslednjih 3 letih bodo zaposleni v okviru Programa PSDT lahko koristili različne brezplačne ukrepe za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja. Program PSDT temelji na uveljavljenem mednarodno certificiranem programu - EAP (Employee Assistance Program), ki ga želimo prenesti v slovenski prostor ter prilagoditi slovenskemu trgu dela in slovenskim zaposlenim. Pri tem bomo upoštevali izsledke analize stanja na področju duševnega zdravja zaposlenih (zlasti starejših) in obvladovanja PSDT ter nacionalne raziskave o ugotavljanju potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih.

Program PSDT se bo na podlagi vmesnih evalvacij (rezultati analiz, koriščenost svetovanj, mnenja zaposlenih itn.) tekom celotnega projekta nenehno razvijal, nadgrajeval in posodabljal, da bo na ustrezen in učinkovit način naslavljal potrebe zaposlenih. Izdelan bo priročnik Programa PSDT, ki bo z vsemi opisanimi značilnostmi in elementi Programa PSDT omogočal uspešno implementacijo Programa PSDT v podjetje.

 

Cilji projekta so:

-izboljšati duševno zdravje zaposlenih, zlasti starejših, v pilotskih podjetjih

-izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu

-motivirati zaposlene, da prevzamejo skrb za lastno duševno zdravje

-opolnomočiti in motivirati delodajalce ter ostale vodstvene kadre za izvajanje ukrepov na področju obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj

-ozavestiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj

 

Po treh letih izvajanja programa pričakujemo doseženo ne le boljše duševno zdravje zaposlenih in zmanjšanje bolniških odsotnosti, temveč tudi boljše medosebne odnose na delovnem mestu. Program se izvaja v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, katerega nosilec je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, sofinanciran pa je s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.