Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Novice - 2017

2. 6. 2017

Sklic 22. skupščine družbe Elektro Celje, d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, d. d., uprava družbe sklicuje 22. skupščino Elektra Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11.00 na sedežu družbe, v Celju, Vrunčeva 2a (velika sejna soba - IV. nadstropje).
Preberi več
1. 6. 2017

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v prvih štirih mesecih leta 2017

V Elektru Celje, d.d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v prvih štirih mesecih leta 2017 zaključili dela.
Preberi več
1. 5. 2017

Izplačilo regresa za leto 2017

Na osnovi 4. točke Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki opredeljujejo optimizacijo stroškov in so dostopna na povezavi: http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/priporocila-upravljavca-neposrednih-in-posrednih-kapitalskih-nalozb-rs , je družba Elektro Celje, d. d., v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo in Sporazumom o določitvi regresa za letni dopust 2017, dne 26. 4. 2017, izplačala regres za letni dopust vsem zaposlenim delavcem v višini 70 % povprečne plače dejavnosti elektrogospodarstva, v skupni višini 1.008.371,21 € bruto.
Preberi več
5. 4. 2017

Digitalizacija zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter aktivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij

Na tretji strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije so predstavniki vseh petih distribucijskih podjetij v ospredje postavili digitalizacijo in z njo prihajajoče izzive. Slednji od elektrodistribucijskih podjetij (EDP) zahtevajo prilagodljivost njihovih omrežij in aktivnejšo vlogo končnega uporabnika. Le kakovostno, redno nadgrajevano, predvsem pa robustno in delujoče omrežje lahko uresničuje svoje temeljno poslanstvo: zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe za odjemalce električne energije v Sloveniji.
Preberi več
22. 3. 2017

Slovesna podelitev priznanj PRSPO 2016

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je 21. marca 2017 potekala slovesna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2016.
Preberi več
8. 2. 2017

Elektro Celje, d.d. med finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2016

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev nagrade EFQM za odličnost iz Bruslja. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij, zato se ocenjujeta inovativnost in ustvarjalnost podjetij na vseh področjih njihovega delovanja (voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi, proizvodi in storitve).
Preberi več
7. 2. 2017

Sporočilo za javnost

Zaradi večmesečnih zamud pri plačilih upravnika Atrij Celje, bomo v Elektru Celje v prihodnjih dneh obveščali etažne lastnike o neporavnanem dolgu iz naslova omrežnine za skupno rabo električne energije
Preberi več
1. 2. 2017

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v zadnjih dveh mesecih leta 2016

V Elektru Celje, d. d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v zadnjih dveh mesecih leta 2016 zaključili dela.
Preberi več
18. 1. 2017

Nameščanje števcev, ki omogočajo daljinski prenos podatkov

Ob koncu leta 2016 smo uspeli število merilnih mest, vključenih v sistem naprednega merjenja, povečati na 107.408, kar predstavlja 63 % vseh merilnih mest na distribucijskem območju Elektra Celje. V letu 2017 bomo v sistem naprednega merjenja vključili še vsaj dodatnih 13.000 merilnih mest. Tako bomo povečali vključenost merilnih mest za vsaj 10 %.
Preberi več