Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Elektro Celje je prejemnik nagrade za najboljše letno poročilo med velikimi družbami za leto 2016

15. 11. 2017

Elektro Celje, d.d. je na včerajšnji podelitvi nagrad za najboljše letno poročilo prejelo nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi družbami, ki niso subjekti javnega interesa po ZGD. Tekmovanje za najboljše letno poročilo je pripravila Poslovna akademija Finance.

 

Z letnim poročilom smo želeli, na pregleden in jedrnat način, predstaviti vsebino delovanja družbe zainteresirani javnosti in jo pritegniti s kreativnostjo koncepta. Tako smo predstavili ključne informacije o poslovanju družbe, ki so podprte z vsebino, infografikami in s fotografijami. Pri tem se vsebina navezuje na vzdrževanje in razvoj elektroenergetskega omrežja in zanesljivo ter varno oskrbo odjemalcev z električno energijo. Bistveno pri tem je, da je odnos med Elektrom Celje in našimi odjemalci kakovosten – da ga negujemo, gradimo in oblikujemo na načelih poštenosti, zaupanja, strokovnosti, zanesljivosti in odgovornosti.

 

Glede na to, da je danes v poslovnem svetu vse bolj jasno, da je dobiček le kratkoročno merilo uspešnosti poslovanja, postajajo vse pomembnejše informacije o procesih, ki zagotavljajo dolgoročno uspešnost poslovanja, teh pa računovodstvo ne zagotavlja v celoti. Poleg finančnih poročil in analize poslovanja, smo v letnem poročilu na transparenten način predstavili dejavnost podjetja, našo organiziranost, tveganja in strategijo prihodnjega tehnološkega (digitalna transformacija) in trajnostnega razvoja podjetja. Zavedamo se, da bomo le z razvojem in vlaganjem v nove projekte in tehnologije postali vodilno podjetje s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer pa bomo v družbi prepoznani kot nosilec dviga kakovosti življenja z odgovornostjo tako do okolja kot do naših zaposlenih. Pri delu ne sledimo le ekonomskim učinkom poslovanja, ampak delujemo v skladu z etičnimi in moralnimi vrednotami ter upoštevamo strokovne standarde delovanja. Zavedamo se, da so zaposleni tisti, ki imajo ključno vlogo pri doseganju ciljev podjetja, zato z investiranjem v znanje zaposlenih nenehno skrbimo za njihov osebni in profesionalni razvoj.

 

Odnos, ki ga gojimo z našimi odjemalci, s poslovnimi partnerji, zaposlenimi in odnos do naravnega okolja definirajo naše vrednote, ki smo jih komunicirali tudi skozi celotno letno poročilo. Ključno sporočilo, ki smo ga želeli sporočiti je, da vsak prenos energije predstavlja tudi naš odnos do naših deležnikov. Vsak trenutek, ko človek uporablja električno energijo, vstopa v odnose, s katerimi ustvarja in gradi svoje življenje, svoj vsakdan.

Na sliki predsednik uprave družbe Elektro Celje, mag. Boris Kupec
Na sliki predsednik uprave družbe Elektro Celje, mag. Boris Kupec