Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

22. skupščina družbe Elektro Celje - objava pobude delničarja Adriatic Slovenica, d.d.

21. 6. 2017

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Celje, d.d., ki bo v torek, 4. julija 2017 ob 11. uri na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a, obvešča delničarje, da je dne, 19. 6. 2017, prejela nasprotni pobudo delničarja Adriatic Slovenica, d.d., za preklic sklicane 22. redne seje skupščine družbe Elektro Celje.

 

Preklic se nanaša na točko 3.1 sklicane skupščine o delitvi bilančnega dobička.

 

Pobuda za preklic skupščine delničarja Adriatic Slovenica, d.d. je priloga tega obvestila, ki je dostopen delničarjem družbe na način, kot je določeno v sklicu 22. redne seje skupščine.

 

Elektro Celje, d.d.