Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

OBVESTILO: Aktivnosti družbe Elektro Celje glede poplačila dolga upravnika Atrij Celje

14. 6. 2017

Družba Elektro Celje se zaveda izjemno nepravične in neprijetne situacije v kateri so se znašli etažni lastniki stanovanj. Zato je v preteklih mesecih vložila veliko truda v reševanje nastale situacije z upravnikom Atrij iz Celja. Skupni dolg, ki so ga izkazovali etažni lastniki preko upravnika Atrij Celje do družbe Elektro Celje, je žal presegel skrajno mejo, zato je bila družba primorana sprožiti ustrezne postopke zavarovanja interesa.

 

Z večino upravnikov, ki so v upravljanje prevzeli nepremičnine, ki jih je predhodno upravljala družba Atrij iz Celja, je prišlo do dogovora kako se bodo odprte zadeve v zvezi z nastalim dolgom iz naslova omrežnine reševale. Žal je na nekaj merilnih mestih ostalo odprto vprašanje poplačila dolga, zato smo bili v Elektru Celje, skladno s področno zakonodajo, dolžni ponovno poslati obvestila o možnem skrajnem ukrepu (v skladu s 151. členom EZ-1). V družbi Elektro Celje bomo še naprej svoje napore usmerili v iskanje dogovora z novimi upravitelji, da dogovorimo rešitev, ki bo skladna z zakonodajo in bo čim bolj pravična.

 

 

Naj pojasnimo: Omrežnina je znesek, ki ga je za uporabo sistema električne energije dolžan plačati uporabnik sistema. Uporaba omrežja zajema omrežnino, katere ceno določa Agencija za energijo in dodatke k omrežnini, ki jih določa Vlada RS. Znesek omrežnine je za odjemalce razdeljen na omrežnino za distribucijsko omrežje, prenosno omrežje ter sistemske storitve.

 

Omrežnina je namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO d.o.o.) in dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES d.o.o.) ter pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES d.o.o.). Dodatki k omrežnini so namenjeni pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo ter evidentiranju sklenjenih pogodb za oskrbo z električno energijo (Borzen d.o.o.).

 

Neplačana omrežnina na merilnem mestu tako pomeni primanjkljaj denarja v sistemu, ki je namenjen vzdrževanju in obnovi omrežja, posledično pa to čutijo neposredni uporabniki in odjemalci električne energije. Ker Elektro Celje, d.d. od zaračunane omrežnine dobi le del (preostali del se deli še na druge deležnike – opisano zgoraj), Elektro Celje, d.d. dolga ne more odpisati.

Elektro Celje, d.d.